Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Syöt­teen puh­dis­ta­mol­le os­tet­tiin lisää aluetta

Syöte

Pudasjärven kaupunki on neuvotellut Metsähallituksen kanssa Syötteen jätevedenpuhdistamon tarvitseman lisäalueen kaupasta.

Lisäalueen tarve on tullut ajankohtaiseksi uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelun yhteydessä. Tarvittavan lisäalueen pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria.

Metsähallituksen kiinteistökehityksen tarjous alueesta on 4 900 euroa. Ostaja maksaa kaikki kauppaan liittyvät kulut mm. lohkomisen ja palkkiot.

Kaupunginhallitus päätti  hyväksyä tarjouksen, ostaa tarjotun määräalan 4 900 euron kauppahinnalla ja muuten tarjouksen mukaisin ehdoin.

Syötteen alueen vesihuoltoa on tarkoitus saneerata vastaamaan alueen vedenkäyttöä.