Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Tilaajille

Syöt­teen Kel­la­ri­lam­men laa­vul­ta Suo­mi­Aree­naan - ret­kei­li­jä voi lä­het­tää ter­vei­siä

Metsähallitus järjestää SuomiAreenassa 10.-18. heinäkuuta Mitä kuuluu Suomi? -tapahtuman, jossa päästään kurkistamaan kesäiseen luontoon eri puolille Suomea, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan.

Mukana on 21 erilaista Metsähallituksen kohdetta, joissa voi osallistua SuomiAreenaan digitaalisen rastitehtävän avulla lähettämällä kuvia tai terveisiä Retkikompassi -palvelun kautta. Yksi kohteista on Syötteen Kellarilammen laavu.