-

Syöt­teen ke­hit­tä­mi­nen jatkuu kii­vaa­na – ta­voit­tee­na mil­joo­na kävijää

Uuden Master planin tavoitteena miljoona kävijää. Painopiste Pärjänkievarin, Romekievarin ja Pikku-Syötteen alueelle. Mökkirakentaminen jatkuisi kiivaana.

Uuden Master planin tavoitteena miljoona kävijää. Painopiste Pärjänkievarin, Romekievarin ja Pikku-Syötteen alueelle. Mökkirakentaminen jatkuisi kiivaana.