Pu­das­jär­vi mukaan Nuorten Ys­tä­vien hank­kee­seen – ta­voit­tee­na vah­vis­taa nuorten elä­män­hal­lin­ta­tai­to­ja ja työ­elä­män val­miuk­sia

Valpas-hankkeessa autetaan nuoria elämässä eteenpäin.
Valpas-hankkeessa autetaan nuoria elämässä eteenpäin.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Pudasjärvi lähtee kaupunginhallituksen päätöksellä mukaan Nuorten Ystävät ry:n vetämään kolmevuotiseen hankkeeseen yhdessä Muhoksen, Utajärven ja Kemijärven kuntien kanssa.

Euroopan sosiaalirahaston pääosin rahoittaman hankkeen budjetti on noin 800 000 euroa, josta kunnat maksavat 17 prosenttia. Pudasjärven osuus on 45 000 euroa kolmelle vuodelle jaettuna.

Kaupungin edustajaksi hankkeen ohjausryhmään on nimetty Tuula Kuukasjärvi ja varaedustajaksi Sointu Veivo. Hankkeen työntekijäksi Pudasjärvelle on valittu Maarit Kokko.

Valpas-nimisen kehittämishankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla erilaisten syiden takia on ollut ongelmia työhön tai koulutukseen sijoittumisessa.

Matalan kynnyksen toiminnalla on tarkoitus vahvistaa nuorten elämänhallinnan taitoja sekä vahvistaa valmiuksia työelämään.

Kunnissa hanketyöntekijän yhteistyökumppaneiksi tavoitellaan sosiaali-, terveys- tai etsivän nuorisotyön työntekijöitä.