Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pu­das­jär­ven ym­pä­ris­tö­joh­ta­jak­si haki kuusi hen­ki­löä, ha­ku­ai­kaa pi­den­net­tiin – katso tästä lista ha­ki­jois­ta

Pudasjärven kaupungin ympäristöjohtajan virkaa haki alkuperäiseen määräaikaan mennessä kuusi henkilöä. Kaupunginhallitus päätti jatkaa viran hakuaikaa heinäkuun loppuun saakka kokouksessaan tiistaina 11. toukokuuta.

Ympäristöjohtajan virkaa hakivat toimitusjohtaja, MMM Tani Höyhtyä Pudasjärveltä, konsultti, YTM Matti Bergman Oulusta, Anne Puttonen Vesannosta, asiantuntija, FK Lauri Wilén Helsingistä, tuotantovastaava, ETM Jarmo Kelloniemi Suolahdesta sekä laatupäällikkö, KTM Heli Helenius Muhokselta.