Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Kolumni

Pu­das­jär­ven mat­kai­lu kasvaa ja ke­hit­tyy –" Monilla kylillä on vuo­si­kym­men­ten aikana osattu jär­jes­tää elä­myk­sel­li­siä ta­pah­tu­mia sekä pal­ve­lui­ta mök­ki­läi­sil­le ja muille ohi­kul­ki­joil­le. Näin toi­mi­taan toi­vot­ta­vas­ti myös tu­le­vai­suu­des­sa"

Pudasjärvi

Uusi talvi ja uudet kujeet, vai miten se sanonta nyt menikään. Koronan myötä monet yritykset ovat kehittäneet toimintaansa sekä innovoineet uusia palveluita – huippuesimerkkinä vuoden takainen Syötteen eräpalveluiden kummikoiratoiminta, josta käynnistyi jopa satojen Husky-koirien pelastustoiminta Suomessa.

Syötteellä toimivassa koiravaljakkoyrityksessä Jonna ja Janne etsivät kummeja, jotka ostivat kummikoira-tuotteita tai tekivät ruokalahjoituksia. Näillä tuotteista saaduilla rahoilla sekä lukuisilla ruokalahjoituksilla he saivat koirat ruokittua korona-aikana, jolloin asiakkaita ei koiravaljakkoajeluilla käynyt entiseen malliin.

-
Kuva: Paula Åström

Kummit saivat vastineeksi alennuksia tulevista käynneistä sekä henkilökohtaisia tarinoita ja kuvia omien kummikoiriensa kuulumisista. Syötteen kummikoiratoiminnasta otettiin mallia myös monille muille koiravaljakkoyrityksille Pohjois-Suomen alueella.

Viimeisten vuosikymmenien aikana Pudasjärven ja etenkin Syötteen matkailu on kehittynyt hyvin tasaisesti.

Alkuaan 40 vuotta sitten rakennettiin Syötteestä yksi Pohjois-Pohjanmaan nuorimmista matkailukohteista. Pudasjärvellä laajemmin katsottuna matkailua on ollut toki vieläkin kauemmin, etenkin jokialueilla ja pääreittien varsilla.


Vuosien saatossa niin Syötteellä, kuin ympäri Pudasjärven kyliä on edistysaskelia otettu ensin kotimaisen matkailun kehittämisessä ja nykyvuosina myös kansainvälisiä matkailijoita on näkynyt maisemissa ja yritysten palveluissa. Monilla kylillä on vuosikymmenten aikana osattu järjestää elämyksellisiä tapahtumia sekä palveluita mökkiläisille ja muille ohikulkijoille. Näin toimitaan toivottavasti myös tulevaisuudessa.

Viimeisten viiden vuoden aikana matkailun kehittäminen on lähtenyt voimakkaaseen kasvuun muutamien veturiyritysten vetämänä.

Välillä on tullut takapakkia niin tulipalojen, koronan tai muiden syiden takia. Palveluvalikoimakin on monipuolistunut ja viimeisen vuoden aikana on moni huomannut yllätyksekseen, että kausivaihtelua ei enää olekaan samassa määrin kuin ennen. Talven ja kesän välissä ei välttämättä ole kuukauden taukoa toukokuussa eikä syksylläkään, kun ruska-ajasta on hypätty suoraan talviaktiviteetteihin.

Voidaan puhua Syötteestä ja Pudasjärvestä ihan oikeana ympärivuotisena matkailualueena.

Erilaiset ulkona toteutettavat elämykset ja harrastukset ovat laajentuneet perinteisistä patikoinnista, hiihdosta ja laskettelusta uusien välineiden myötä esim. maastopyöräilyyn, lumiliukukenkävaelluksiin, jokimelontaan ja jopa lasi-igluissa nukkumiseen. Tämä kaikki on mahdollista kehitysmyönteisten yrittäjien tänne luomana. Monesti vinkkejä on saatettu saada tänne tulevilta matkailijoilta, jotka kertovat millaisia asioita he kaipaavat tai haluaisivat tehdä Pudasjärvellä tai Suomen eteläisimmällä tunturialueella Syötteellä.

Olkaamme siis ylpeitä kasvavista ja kehittyvistä palveluista sekä alueemme sinnikkäistä yrityksistä!

Kolumni

Jukka Koutaniemi

Matkailun yrityskehittäjä

”Voidaan puhua Syötteestä ja Pudasjärvestä ihan oikeana ympärivuotisena matkailualueena.”