Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven mark­ki­nois­ta: "Ta­pah­tu­mas­sa täyttyy kaksi hyvien mark­ki­noi­den oleel­lis­ta te­ki­jää: on oltava runsaas mark­ki­na­kaup­piai­ta ja asiak­kail­le on jär­jes­tet­tä­vä viih­teel­lis­tä oh­jel­maa"

Pudasjärvi

Pudasjärven markkinat järjestettiin perjantaina ja lauantaina  7.–8.7.2023. Tapahtumassa täyttyy kaksi hyvien markkinoiden oleellista tekijää: on oltava runsaas markkinakauppiaita ja asiakkaille on järjestettävä viihteellistä ohjelmaa. Kaikki markkinoille tulevat eivät tule etsimään ostettavaa, vaan tulevat nauttimaan tunnelmasta.

Pudasjärven markkinat  avaa pienyrittäjille tien tuotteiden suoramyyntiin. Vaikka suuryritykset hallitsevat julkisuutta, niin talouselämä pyörii pitkälle pienten ja keskisuurten yritysten varassa. Pienyrittäjien merkitys hyödykkeiden ja palvelujen tuottajina korostuu, sillä Suomessa yli 40 prosenttia yrityksistä toimii yksin yrittäjänä.

Heistä löytyy runsaasti erilaisia tuotteiden tekijöitä. Ongelmana on se, miten tuotteet saadaan vaihdettua rahaksi. Suomalaista päivittäiskauppaa hallitsee 2-3 suurta ketjua. Käsityöntekijöillä ja alkutuottajilla on mahdoton tehtävä päästä tuotteilla ketjun hyllylle. Esteenä on pienet toimitusmäärät ja tiukka ketjun ohjaus. Tuotteista saatava hinta ei useinkaan peitä edes tuotantokustannuksia. Monet pienyrittäjät eivät näe mielekkäänä myydä tuotteitaan marketteihin. Hyllynpää ei anna kasvoja käsin tehdyille tuotteille eikä se kerro tarinoita.

Pienestäkin suoramyyntitoiminnasta saattaa muodostua hyvin merkittävää myyntitoimintaa. Maskun huonekaluketjun omistaja Toivo Sukari opetteli kaupankäynnin alkeita myymällä sian porsaita. Tavaraketju Kärkkäistä pyörittävä Juha Kärkkäinen kierteli aikanaan linja-autolla Pohjois-Suomen markkinoita ja toreja. Tuomaan veljekset vuosia  kiersivät lähes kymmenellä linja-autolla  myyden kaikkea leivästä pienkoneisiin. Tänä päivänä heidän yritys tunnetaan valtakunnallisena  39 myymälän ketjuna Puuilo.

Ihmiskunnan historiassa ei koskaan ole ollut nykyisenkaltaista ajanjaksoa, jolloin yksityishenkilöt tai pienyritys pystyy haastamaan suuria, jopa kansainvälisiä yrityksiä. Internetin aikakaudella hyvänä esimerkkinä on nuorten pystyttämät pelialan yritykset, joiden arvo on noussut muutamassa vuodessa satojen miljoonien eurojen arvoisiksi. Harvoista torikauppiaista tulee tavaratalon omistajia tai yrityksien pääjohtajia. Monelle meistä riittää se, että olemme kehittäneet tuotteen, joka tekee omistajan tyytyväiseksi ja antaa myyjälle hyvän mielen.

Pienyritystoiminta vaatii rohkeutta, riskinottoa, stressin sietokykyä ja sinnikkyyttä. Yrittäjyys on palkitsevaa. Se antaa sisältöä elämään vaikka aina se ei takaa palkansaajan tasoista toimeentuloa eikä eläkekertymää. Monet yrittäjät ovat henkilöitä, jotka haluavat työskennellä itsenäisesti ja heidän luonteelle ei sovi säännölliset työajat ja palkkatulo. Markkinat antaa Pudasjärven kaupungille  tunnettavuutta palvelu- ja kesämatkailukohteena.

Pentti ParviainenKalatalousyrittäjä Taivalkoski