Hir­vi­lu­vat myön­net­ty – katso, pal­jon­ko tuli Pu­das­jär­vel­le ja miten ne jaet­tiin

Oulunkaari muistuttaa: Toi­sel­le ko­ro­na­ro­ko­tuk­sel­le tärkeä tulla an­net­tu­na aikana

Pääkirjoitus: Tar­vi­taan ko­ro­na­pas­si, koska oh­jeis­tuk­set ja suo­si­tuk­set eivät enää auta

Pääkirjoitus
Tilaajille

Pu­das­jär­ven kylillä on upeaa, aitoa elämää, joka an­sait­see tulla näh­dyk­si

Pudasjärvi on kymmenien kylien kaupunki.

Monikaan pudasjärveläinen ei sano olevansa kotoisin Pudasjärveltä, vaan kotipaikaksi mainitaan kotikylä. Niin rakkaita ne ovat. Vähän eri mittareilla mitattuna Pudasjärvellä on pitkälti toistakymmentä kylää.