Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

NÄIHIN AIKOIHIN: Näihin ai­koi­hin 13: Tulva vei tuo­ma­ri­ko­pin, nätti karhu ilah­dut­ti pi­ha­pii­ris­sä – mutta mitä tehdään pi­le­tos­suil­la?

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Pu­das­jär­ven kes­kus­ta: puo­lueel­la on run­saas­ti hyviä syitä pysyä hal­li­tuk­ses­sa

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen vieraili Pudasjärvellä toissa viikolla. Tilaisuudessa keskusteltiin laajasti maamme suhteista itäiseen naapuriin, ympäristökysymyksistä ja tulevista aluevaaleista. Honkonen sivusi myös Antti Kurviseen kohdistunutta ryöpytystä, kun hän toteutti tehtäväänsä oman vastuualueensa ministerinä yhdessä sovittujen linjausten mukaisesti tilanteessa, jossa Veikkauksen kokoamien varojen määrä on merkittävästi alentunut.

Iijokiseudun pääkirjoituksen paikalla oleva Toimittajalta -palsta 3.11. ei kuvaa Keskustan tuntoja nykyhallituksessa eikä sen sisältämät ajatukset ole peräisin Keskustan kunnallisjärjestön järjestämästä tilaisuudesta.

Keskustalla on runsaasti hyviä syitä pysyä hallituksessa. Suomessa ei ole enää suuria puolueita. Eduskunnassa on menossa jo kolmas kausi, jolloin kaksi suurinta eduskuntapuoluetta eivät muodosta eduskunnan enemmistöä. Enemmistöhallitukset ovat siis joka tapauksessa monipuoluehallituksia, joissa puolueilla on ideologisia eroja.

Hallitusohjelma eli hallituspuolueiden yhdessä sopimat tavoitteet on se liima, joka yhdistää hallituspuolueet. Ideologisten erojen nostaessa päätään, on hyvä kerrata hallitusohjelmassa sovittua. Tarvitaan siis aiempaa enemmän neuvottelu- ja kompromissikykyä sekä hallitusohjelmassa pitäytymistä. Jokainen hallituspuolue on hallituksen pystyssä pysymisen kannalta avainasemassa. Päätöksenteon tulee säilyä ennustettavana ja luotettavana.

Maailma on pinnallistunut ja politiikka myös. Keskusta on maltin puolue ja asiallisuuden puolustaja, joka vaikuttaa asioihin kansalaisten kannalta kestävällä ja reilulla tavalla. Keskusta on neuvotteleva ja sovitteleva puolue. Keskusta haluaa tehdä perusteellista työtä ja pitää ihmisyyttä ja sivistystä tärkeinä arvoinaan. Tässä ajassa näitä arvoja tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan.

Hallituksessa Keskustaa tarvitaan seuraavaksi näissä tehtävissä:

  • helmikuussa 2022 loput työllisyyspäätökset: Keskusta ajaa julkista taloutta vahvistavia työllisyystoimia.
  • maaliskuussa 2022 ilmastotoimien arviointi: kielto- ja rankaisulinjan sijasta Keskusta huolehtii alueellisesta oikeudenmukaisuudesta sekä torjuu ilmastonmuutosta uudistamalla. Ilmastolinjauksia tehdään myös EU:ssa, jolloin Keskusta on vaikuttamassa Suomen kantoihin ja neuvottelumandaattiin.
  • huhtikuussa 2022 julkisen talouden kehysriihi: Keskusta ajaa valtion velkaantumisen taittamista, parempaa työllisyyttä ja reippaampaa talouskasvua. Tässä onnistuminen määrittää, kuinka voimme tulevaisuudessa turvata ihmisten tarvitsemat hyvinvointipalvelut sekä pitämään kiinni Suomen uskottavasta talouspolitiikasta ylisukupolvisesti.

Lisäksi EU:ssa on menossa myös talouspolitiikan uudistaminen; Keskustan linjana on ollut ja on palata kestävän taloudenpidon tielle. Tässäkin nimenomaan Keskustan tehtävänä on pitää Suomen puolta.

Aluevaalien jälkeen alkaa sote-uudistuksen toimeenpano: Vaikka työ tehdään ensisijaisesti hyvinvointialueilla, niin myös hallituksessa Keskustan on pidettävä huolta siitä, että uudistus

toteutuu. Tällä varmistetaan, että ihmisten palvelut pystytään koko maassa tasa-arvoisesti turvaamaan.

Keskustan Pudasjärven kunnallisjärjestö