SYÖTE: Sir David At­ten­bo­rough kuvasi Pu­das­jär­vel­lä sar­jaan­sa – BBC:n sar­jas­sa ollaan ainakin Syöt­teel­lä ja Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa: "Ei täl­lai­sen nä­ky­vyy­den os­ta­mi­seen rahat riitä"

URHEILU: Ku­ren­poi­kien edus­tus­jouk­kueel­le jälleen hieno voitto Miesten Fut­sal-Kak­ko­ses­sa

Tilaajille

Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus antoi lau­sun­non tur­va­paik­ka-, maa­han­muut­to- ja ko­tout­ta­mis­ra­has­ton luon­nok­ses­ta – kä­sit­te­lys­sä tehtiin poik­kea­va esitys

Sisäministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ohjelmaksi vuosille 2021–2027. Perustettava rahasto kuuluu EU:n sisäasioiden rahastoihin.

Pudasjärven kaupunginhallitus antoi lausuntonsa viime viikolla. Lausunnossa todetaan, että luonnoksessa on huomioitu keskeiset haasteet ja poliittiset toimet, ja luonnos on linjassa tulevan uuden Kotouttamislain kanssa. Pudasjärven kaupunki katsoo, että kokonaisuudessaan luonnos on monipuolinen ja kattava.