Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Pu­das­jär­ven esi­ope­tuk­seen ja aamu- ja il­ta­päi­vä­toi­min­taan il­moit­tau­tu­mi­nen alkaa hel­mi­kuun alussa

Pudasjärvi on jaettu kuuteen oppilaaksiottoalueeseen.

Pudasjärven kaupungin järjestämään esiopetukseen sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ilmoittautumiset lukuvuodelle 2021–2022 alkavat helmikuun alussa.

Pudasjärven kaupunki tiedottaa, että linkit ilmoittautumislomakkeisiin ovat avoinna 1.–15.2.2021 välisen ajan kaupungin verkkosivulla.