Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Tilaajille

Pu­das­jär­vel­lä suit­si­taan si­jais­ten määrää kou­luil­la – ­si­jai­soh­jeel­la yh­den­mu­kais­te­taan ja vai­ku­te­taan ko­hon­nei­siin si­jai­suus­kus­tan­nuk­siin

Pudasjärvi

Pääsääntöisesti perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajien 1–3 päivää kestävät äkilliset, esimerkiksi sairastumisista johtuvat, sijaisuudet hoidetaan oto-periaatteella virkaehtosopimuksen mahdollistamin korvauksin. Vaikka äkilliset poissaolot pyritään järjestämään oto-menettelyllä, yksikön esihenkilöllä on kokonaisharkinnan perusteella mahdollisuus palkata tarvittaessa sijainen, päätti Pudasjärven kaupunginhallitus.

Koulujen yhtenäisellä sijaisohjeella pyritään myös vaikuttamaan huomattavasti kohonneisiin sijaiskustannuksiin, jotka vuonna 2022 nousivat noin 82 500 euroa verrattuna vuoteen 2021 eli 20,56 prosenttia.

Jos sijaista ei esimerkiksi opettajan äkillisen sairastumisen takia heti löydy, voidaan koulun muu opettaja määrätä huolehtimaan poissaolevan opettajan luokasta oman oppituntinsa tai muun palkallisen tehtävän kanssa samanaikaisesti.

Opettaja voidaan myös määrätä hyppytunnillaan sijaistamaan toista opettajaa. Tämä edellyttää asiasta sopimista. Lukiossa oppitunti voidaan järjestää myös toisin esimerkiksi etätehtäviä antamalla, itsenäisellä työskentelyllä tai etäopetuksena.

Lue Digiä _vain 1 €/kk_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita

Kaikki sisällöt verkossa ja sovelluksessa Näköislehti keskiviikkoisin sekä arkisto Kuvagalleriat ja videot Uutiset sähköpostiisi keskiviikkoisin