Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Poi­ju­la-Val­kin yk­si­tyis­tiel­le tukea sillan tai rummun ra­ken­ta­mi­seen

Pudasjärvi

Pudasjärven kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Poijula-Valkin yksityistien tiekunnan avustamista 14 652 euron avustussummalla yksityiskäytäntöjen mukaisin ehdoin.

Poijula-Valkin yksityistien tiekunta on päättänyt ylimääräisessä yleisessä kokouksessa heinäkuussa käynnistää Petäjäsaaren maapenkereen sillan tai tierummun rakennushankkeen.