Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Mielipidekirjoitus

Par­viai­nen: Miksi suora- ja lä­hi­ruuan myynti es­te­tään Pu­das­jär­vel­lä? – Juu­rik­ka vastaa: Mikäli tyy­ty­mä­tön, voi tehdä siitä kan­te­lun Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon.

Pudasjärvi

Laitoin Pudasjärven terveystarkastajalle kirjeen (7.4.2021) suoramyynnin aloittamisesta Pudasjärvellä:

”Myyntipaikalla olisi suuri merkitys rahavaikeuksiin joutuneille alkutuottajille. Alkutuottajilla ei ole mahdollisuuksia saada tuotteita kaupan hyllylle hinnalla jolla voisi tulla toimeen. Suoramyyntiin olisi tullut kahden kalastajan pyytämiä muikkuja ja verkolla saatuja haukia ja siikoja.  Myyntipaikalle olisi tullut lisäksi leivonnaisia, luonnon marjoja, leipäjuustoa ja käsin tehtyjä tuotteita. Myyntipaikan avaaminen olisi antanut ainakin viidelle perheelle ja vähintään kymmenelle henkilölle toimeen tulon lisän. Kysyn onko minulla muiden mainittujen tuotteiden myyjien kanssa mahdollisuus harjoittaa suoramyyntiä Pudasjärvellä?”

Terveystarkastajalta sain neljänteen kyselyyn vastauksen, että Kuusamon kaupungin viranomaisten kanssa yhteistyöllä on tullut esille ettei Pentti Parviaisella ole päivitettyä omavalvontaa.

Olen tehnyt kaksi suoramyyntiin liittyvää omavalvontaa jotka olen toimittanut Pudasjärven terveystarkastajalle ja Kuusamon ympäristöjohtajalle viimeksi 30.3.2021.  Omavalvonnan kohdassa mainitsen, että osa tuotannosta myydään kalajalosteena ja osa tuoreena kalana suoramyyntinä toritapahtumassa. Terveysviranomaiset ilmeisesti eivät ole lukeneet tätä tai sitten harkitusti estävät suoramyynnin.

Kun Pudasjärven terveystarkastajalta en saanut  kysymyksiin vastausta niin pistin hänen esimiehelle vt. ympäristöjohtaja Kati Juurikalle kahdeksan kohdan kyselykirjeen, jossa yhtenä kohtana ole se, että onko minulla ja yhteistyökumppaneilla mahdollisuus avata Pudasjärvellä huoltamon parkkipaikalle myyntipiste.

Hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on annettava asiakkailleen hallintoasiaan liittyvään neuvontaa ja vastattava asiointiin liittyviin kysymyksiin.

Ympäristöjohtaja vastasi, että jos olette tyytymätön terveysviranomaisen toimintaan, voitte tehdä kantelun aluevalvontavirastoon. Toimeentulon turvaamiseksi yrittäjällä ei ole aikaa odottaa aluevalvontaviraston päätöstä yhtä vuotta, vaan yrittäjät haluaa aloittaa työt heti.

Toimintaa valvovat Kuusamon eläinlääkäri ja terveystarkastaja tekivät poliisille tutkintapyynnön jonka seurauksena jouduin oikeuteen yhdessä erään torikauppiaan kanssa.

Meitä syytettiin neljästä luvattomasta markkinatapahtuman myyntitoiminnasta josta yksi oli Pudasjärven markkinat.  Lisäksi minua syytettiin luvattomasta kalan savustuksesta, mädin- ja savukalan  myynnistä ilman että niissä olisi ollut hyväksyttyjä  pakkausmerkintöjä. Olin jättänyt lähettämättä kaupallisia asiakirjoja valvovalle viranomaiselle. Neljän markkinatapahtuman lisäksi rikosepäilyn kohteita oli seitsemän. Käräjäoikeuden päätöksestä 18.6.2020 käy selville, että eläinlääkärin ja terveystarkastajan valaehtoisesti ja virkavastuulla annetut lausunnot osoittautui perättömäksi  ja valtio maksoi minun oikeudenkäyntikulut 4 300 euroa.

Vt. ympäristö johtajalta kysyn, kun oikeuden päätöksen mukaan Pudasjärven markkinoilla olemme työskennelleet lain mukaisesti: miksi tätä lain mukaista toimintaa ei saisi jatkaa?

Pudasjärven terveysviranomaiset ovat meiltä estäneet ainakin 35 viikonlopun suoramyynnin. Pidän terveysviranomaisia aiheutettujen tulon menetyksien maksajana. Miten vt. ympäristöjohtaja puolustautuu maksuvelvoitetta kohtaan?

Pentti ParviainenKalatalousyrittäjä Taivalkoski

Vt. ympäristöjohtajan Kati Juurikan vastaus

Aluehallintoviranomainen ohjaa kuntien terveydensuojeluviranomaisten tekemää valvontaa sekä valvoo terveydensuojelua toimialueellaan. Mikäli toiminnanharjoittaja on tyytymätön kunnan terveydensuojeluviranomaisen toimintaan, hän voi tehdä siitä kantelun Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon.

Ystävällisin terveisin,

Kati Juurikka