Kolumni

Ovet auki – Mitä tehdään kirk­ko­vuo­den suurten juh­la-ai­ko­jen ti­lai­suuk­sien suh­teen?

-
Kuva: Pudasjärven seurakunta

Muutama viikko sitten julkaistiin uutinen kirkon uudesta strategiasta, tai oikeastaan toiminnan suunnasta vuoteen 2026.

Seurakuntia kehotetaan arvioimaan, miten paikallistasolla tätä ”Ovet auki” -otsikolla varustettua asiakirjaa lähdetään hyödyntämään. Tarkoituksenani oli pohtia teemaa tässä kolumnissa, mutta syksyn ajankohtaisen koronatilanteen vuoksi vain otsikko pysyy samana.

Toimintaa seurakunnissa avattiin kesäkuun alusta. Kuten moneen kertaan on uutisoitu, eri tiloihin on laskettu maksimiosallistujamäärät, ja toimintaa on viranomaisten ohjeiden mukaan suhteutettu niin, että perusasioista; turvaväleistä ja hygieniasta pystytään huolehtimaan.

Syksyllä jumalanpalvelusten lisäksi esimerkiksi kerho- ja pienryhmätoimintaa on aloitettu. Kuorotoimintaa on jatkettu, musiikkiryhmille annettuja tarkkoja ohjeita noudattaen.

Viime päivien uutiset Jyväskylästä ovat herättäneet huolta hengellisten tilaisuuksien koronavirusaltistumisista. Otsikon kysymys on muuttunut entistä ajankohtaisemmaksi. Missä määrin syksyn ja talven aikana joudutaan kiristämään rajoituksia? Ja mitä tehdään kirkkovuoden suurten juhla-aikojen tilaisuuksien suhteen?

Tuomiokapituli on ohjeistanut seurakuntia muiden viranomaisten päätöksiin pohjautuen kolmivaiheisella mallilla. Perustasolla, jossa Pudasjärvellä ainakin vielä ollaan, aiemmin annetut yleiset ohjeet turvaväleistä ja hygieniasta seurakunnan toiminnassa ja tilaisuuksissa sekä tilojen maksimiosallistujamäärien noudattaminen ovat riittäneet. Kiihtymisvaiheessa tulee paikallisten viranomaisten asettamia rajoituksia, näin on tehty esimerkiksi Kuhmossa ja Vaasassa. Kuhmon alueellisen tartuntaryppään aikana toimintoja ajettiin alas muutamaksi viikoksi, ja jumalanpalvelukset pidettiin pelkästään YouTuben välityksellä.

Kiihtymisvaiheessa kasvomaskien käyttöä suositellaan vahvasti myös kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää. Leviämisvaiheessa maskeja suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Alueellisten rajoitteiden osalta korostuu yhteistyö paikallisten viranomaisten kanssa. Viime aikojen uutiset eri puolilta Suomea ovat osoittaneet, että tilanteet voivat muuttua nopeasti. Loppuviikolla Pohjois-Pohjanmaallekin annettiin etätyösuositus niiden tehtävien osalta, joissa se on mahdollista.

Kirkkovuoden juhla-aikojen isojen tilaisuuksien osalta olemme miettineet uudenlaisia toteutusvaihtoehtoja. Lähimpänä on tulossa reilun kahden viikon päässä pyhäinpäivä. Mikäli kokoontumisrajoitukset mahdollistavat, suunnitelmissa on pitää kaksi ulkoilmatilaisuutta, joissa muistetaan viime pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneita. Näin pystytään paremmin huolehtimaan turvaväleistä, ja samalla tavoittamaan seurakuntalaisia.

Toinen tilaisuus järjestetään Sarakylän hautausmaalla ja toinen kirkonmäen vanhalla parkkipaikalla, jota nykyään kutsutaan juhla-aukioksi. Ulkoilmatilaisuuksia varten olemme hankkineet siirrettävää äänentoistokalustoa. Pyhäinpäivänä seurakunnan tiloissa pidetään normaalista poiketen vain yksi jumalanpalvelus, joka myös striimataan.

Kauneimpien joululaulujen osalta kyseeseen tulee nykyisillä rajoituksilla esimerkiksi useamman tilaisuuden järjestäminen kirkossa sekä mahdollisesti ulkoilmatoteutukset. Kylillä järjestettävissä joululauluissa on otettava huomioon samat rajoitukset kuin seurakunnan tiloissa turvavälien ja hygienian suhteen.

Seurakunnan toiminnan suunnittelussa on varauduttu erilaisiin vaihtoehtoihin. Tulevat päivät ja viikot näyttävät, missä määrin ovia pystytään pitämään avoinna. Tärkeintä on toimia tilanteen vaatimalla tavalla niin, että turvallisuudesta ja terveydestä voidaan huolehtia.


Timo Liikanen

Pudasjärven seurakunnan kirkkoherra