Lomautukset: Opet­ta­jien lo­mau­tuk­set siir­ty­ne­vät syksyyn – OAJ:n valitus hal­lin­to-oi­keu­den kä­sit­te­lys­sä

Mainos: Talvitarjouksena Iijokiseutu Digi tai myös painettu lehti, katso tarjoukset tästä

Opis­ke­li­jat otet­ta­va pa­rem­min huo­mioon Pu­das­jär­ven asun­to­mark­ki­noil­la

Pudasjärvi

Hyvinvointivaliokunta on kiinnittänyt huomiota opiskelijoiden heikkoon asuntotilanteeseen Pudasjärvellä.

– Opiskelijat tulisikin jatkossa ottaa paremmin huomioon asuntomarkkinoilla, esitti valiokunnan varapuheenjohtaja Katri Virtanen Pudasjärven valtuuston kokouksessa.

Virtanen esitteli valtuutetuille hyvinvointivaliokunnan kokouskuulumisia..