Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Ni­van­kan­kaal­ta maata kau­pun­gil­le ke­vyt­väy­läl­le

Pudasjärvi

Nivankankaan alueen liikenneyhteyksien osalta on nähty tarpeelliseksi muodostaa kevyenliikenteen yhteys Nivanraitilta Postimiehenkujan päässä olevaan valtatie 20:n alikulkuun.

Välissä on yksityisen maanomistajan omistaman tilan palsta. Kaupunki on käynyt keskusteluja noin 16 550 neliön alan ostamisesta kaupungille. Määräalan koko on suurempi kuin tieyhteys vaatii, mutta rajauksella maanomistajan palsta ei tarpeettomasti pirstaloidu.

Kauppahinta on 6 620 euroa. Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa määräalan.