Urheilu: Pu­das­jär­vel­tä ko­toi­sin oleva Henna Van­ha­nen työs­ken­te­lee yöt OYSin päi­vys­tyk­ses­sä ja nukkuu päivät – Neljän lapsen äiti on yli­voi­mai­ses­ti Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan

Tapahtumat: Van­hus­ten­vii­kol­la iästä tehdään numero – Pu­das­jär­vel­lä on tar­jol­la mo­ni­puo­li­ses­ti oh­jel­maa ja toi­min­taa

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Nas­ta­ren­kaat yli­edus­tet­tu­na tal­vi­kau­den kuo­lon­ko­la­reis­sa – "En­na­koi­va ja mal­til­li­nen ajotapa on sel­keäs­ti tal­vi­ren­gas­tyyp­piä tär­keäm­pi tur­val­li­suus­te­ki­jä tal­vi­lii­ken­tees­sä"

Raahen rengas- ja laite Kumiturunen talvirengas nastarengas renkaan vaihto syksy
Kuva: Vesa Joensuu

Nastarenkaat ovat yllättäen yliedustettuna henkilöautolla aiheutetuissa talvikauden kuolonkolareissa.

Viimeisen 10 vuoden aikana kitkarenkaiden osuus talvikaudella tapahtuneissa talvikelionnettomuuksissa on ollut vain 6 prosenttia. Samaan aikaan niiden osuus talviliikenteessä on noussut 12:sta lähes 20 prosenttiin.

Onnettomuustietorekisterin tilastoja analysoitiin lähemmin uuden tieliikennelain seurantatutkimuksen yhteydessä.

– Kitkarenkaiden osuus talvirenkailla aiheutetuista talvikelionnettomuuksista on vähentynyt selvästi 2000-luvun alkuun verrattuna. Erityisesti ajohallinnan menetyksiin liittyvät tapaukset ovat vähentyneet ajonvakautuksen yleistymisen myötä, tutkiva viestintäkonsultti Jouko Lahti kertoo tiedotteessa.

Asiantuntija-arvioiden mukaan kitkarenkaille myönteistä kehitystä selittävät etenkin erot henkilöautojen iässä ja turvatekniikassa sekä kuljettajien ajotavassa.

– Ennakoiva ja maltillinen ajotapa on selkeästi talvirengastyyppiä tärkeämpi turvallisuustekijä talviliikenteessä, Lahti painottaa.

Kesäkuussa 2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaan talvirenkaita on käytettävä 1.11.–31.3., jos sää tai keli sitä edellyttää. Nastarenkaita saa käyttää kelin vaatiessa muulloinkin.

Nastattomien talvirenkaiden eli kitkarenkaiden käyttöä ei rajoiteta, joten ne voi vaihtaa alle hyvissä ajoin ennen liukkaita kelejä.

Rengasvalinnat tehdään yleensä yksilöllisten tarpeiden ja arvostusten pohjalta. Kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa nähdäänkin tarvetta lisätä informaatio-ohjausta ilmanlaadun ja turvallisuuden kannalta parhaista rengasvalinnoista.

– Nastarenkaat kuluttavat päällysteitä ja aiheuttavat runsaasti katupölyä. Kitkarenkaiden käytön yleistyminen parantaisi kaupunkien ilmanlaatua erityisesti keväisin, sanoo ilmansuojeluohjelman koordinoinnista vastaava erityisasiantuntija Katja Ohtonen ympäristöministeriöstä.