Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Näihin jut­tui­hin viit­ta­sim­me pai­ne­tus­sa Ii­jo­ki­seu­dus­sa 15. jou­lu­kuu­ta

Painetussa Iijokiseudussa 15. joulukuuta viitattiin seuraaviin juttuihin:

Pu­das­jär­vel­le kir­jat­tiin viime vii­kol­la 21 uutta ko­ro­na­ta­paus­ta, ja maa­nan­tai­na tuli viisi lisää – Kol­man­net ro­ko­tuk­set eden­neet verk­kai­ses­ti (13.12.2021)
Jutussa mukana animoitu kuvaaja rokotusten edistymisestä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja koko maassa.

Pu­das­jär­ven val­ta­suh­teet nit­kah­ti­vat, kun lää­kä­ri­val­tuu­tet­tu sai tar­peek­seen pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta: “Ryh­mäs­sä esiin­tyy ro­ko­te­vas­tai­suut­ta ja ko­ro­na­de­nia­lis­mia” – PS:n pai­kal­lis­po­mo kiistää de­nia­lis­min, mutta osoit­taa ym­mär­rys­tä ro­ko­te­krii­ti­koil­le (10.12.2021)

Lisäksi tiedot aluevaaliehdokkaina olevista Oulun vaalipiirin kansanedustajista täydentyivät tiistaina, kun lehti oli mennyt painoon:

Vii­mei­nen päivä toi lisää kan­san­edus­ta­jia alue­vaa­li­eh­dok­kaik­si – Ex-pää­mi­nis­te­ri Juha Sipilä täh­dit­tää kes­kus­tan listaa Poh­jois-Poh­jan­maan alue­vaa­leis­sa (14.12.2021)