Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Muu­ta­mia huo­mioi­ta Pär­jän­suol­la pi­de­tys­tä tuu­li­voi­ma­hank­kei­den kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­ta

Osallistuin keskiviikkona 2.9. Pärjänsuolla kyläläisten järjestämään keskustelutilaisuuteen alueelle suunniteltuihin tuulivoimahankkeisiin liittyen. Paikalla oli toistakymmentä maanomistajaa ja asukasta sekä tuulivoimayhtiö Puhuri Oy:n edustaja.

Viimeisten viikkojen aikana useat kylän asukkaat ovat lähestyneet minua, oman alueen tuttua luottamushenkilöä, ja kertoneet huolistaan ja avoimista kysymyksistä esimerkiksi vuokrasopimuspohjaan liittyen. Osa on omatoimisesti perehtynyt asiaan ja tietojensa valossa vastustivat voimakkaasti suunniteltuja tuulivoimala-alueita. Huoli ja vastustus ovat perusteltuja.

Tilaisuudessa olin niin sanotun kuunteluoppilaan roolissa, keskustelu kulki kyläläisten ja maanomistajien kysymysten siivittämänä tuulivoimayhtiön edustajan vastaillessa esitettyihin kysymyksiin. Lopulta minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin tiukasti puuttua suoraan sanottuna valheellisiin ja harhaanjohtaviin väitteisiin.

Olennaisin asia lienee se, että vaikka kaupunginhallitus on aiemmin hyväksynyt osayleiskaavan laadinnan aloittamisen, se ei tarkoita, että hankkeet on lopullisesti hyväksytty. Lopullisesta kaavasta päättää aikanaan valtuusto, kaava joko hyväksytään tai hylätään.

Vuokrasopimuksessa on määritelty vuokraajan oikeudesta siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle maanomistajaa kuulematta. Tilaisuudessa tuotiin esille, ettei yhtiöllä ole aikomusta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle, esimerkiksi ulkopuoliselle sijoittajaryhmälle. Tämä on pelkkää sanahelinää. Lähikunnassamme Iissä eri toimijan osalta kaksi voimala-aluetta on myyty Saksaan ja kolme eteläkorealaiselle sijoittajaryhmälle. Sama trendi on nähtävillä ympäri maan. Puhuri Oy on toiminut näin itsekin muun muassa Kopsassa, jossa vuonna 2013 valmistunut tuulivoimala-alue siirrettiin sijoittajalle vuonna 2016.

Kauniita puheita riittää, ratkaisevaa on vain ja ainoastaan vuokrasopimuspaperin teksti. Suosittelen vahvasti maanomistajia käyttämään sopimuspapereita asiantuntijan arvioitavana, jotta vastuukysymykset selkiytyvät. Esitetty väite, että mahdollisissa voimaloiden purkutapauksissa (esimerkiksi yhtiön ajautuessa konkurssiin) yhtiön takana vaikuttavat monet osin kuntaomisteiset yritykset vastaisivat purkukustannuksista, on täysin virheellinen ja vailla minkäänlaista totuuspohjaa.

Epämiellyttävän piirteen asiaan tuo se, että maanomistajille on soiteltu perään ja moitittu, ettei sopimusta ole allekirjoitettu. Tämä on puhdasta painostusta, eikä sitä tule hyväksyä. Maanomistajalla on täysi oikeus olla allekirjoittamatta sopimusta, perustelematta, mikäli sen parhaaksi katsoo.

Mirka Väyrynen