Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mielipidekirjoitus

Missä me Pu­das­jär­vel­lä olemme – "Nyt alkaa olla vähän py­säh­ty­mi­sen aika, onko esim asun­to­jen ra­ken­ta­mi­ses­sa, väljyys vai tiuk­kuus suun­ni­tel­mis­sa, ha­lu­taan­ko asua maa­seu­dul­la, eri ky­lä­kul­mil­la"

Pudasjärvi

Oltiin valtuustoseminaarissa, jossa oli esittelyssä millä kulmalla minkälainen asumus on ja milloin on asunto rakennettu. Rakennusten osalta oli, aina 1920 luvulta näihin päiviin asti.

Tutkimuskartoituksen oli tehnyt nuori naisihminen, joka oli saanut tehtävän kaupugin tekniseltä osastolta.

Tutkimusselvitys ja sen esittely oli erittäin selkeä, havainto kuvineen, niin kyläkulmien, kuin taajaman kohdalta. Oli helppo havaita kuinka paljon on asuntokanta ylipäätään muuttunut.

Onhan siinä ollut vaikeat sotaajan jälkeiset vuodet jolloin rintamiltakin hengissä selvinneet miehet tarvitsivat pikaisesti maapaikan ja sitä kautta katon päänpäälle.

On ollut myös kylienkin kannalta elintärkeitä tiestön rakentamiset, niiden kinttupolkujen ja vesistöjen venekulku ja tavaroiden kuljetukset, ovat siirtyneet maanteille samoin puutavaran kuljetukset.

Ne omakotitalojen tyyppipiirustukset ovat muuttuneet moneen kertaan, on ollut tasakattoa ja vähän siltäväliltäkin, on rakennttu elintasosiipeä, jotta saa saunan ja saniteetti tilat saman katon alle.

Nyt alkaa olla vähän pysähtymisen aika, onko esim asuntojen rakentamisessa, väljyys vai tiukkuus suunnitelmissa, halutaanko asua maaseudulla, eri kyläkulmilla.

Nyt näyttää,että arkkitehtisuunnitelmiakin alkaa olla maaseutumaista katsontaa ja onneksi puurakentamista suositaan.

Isännältä kysyivä ohikulkija kun hän aloitti talonsa rakenusta, että montako huonetta meinaat rakentaa, niin vastaus oli,että ei sitä yhtä vähempää.

Hyvää syksyä ja ulkoilu ilmoja

Erkki Honkanen