Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

Tilaajille

Miksi nuoret kuu­sen­neu­la­set ovat ihan kel­tai­sia? Syynä on sieni nimeltä suo­pur­su­ruos­te, jota näkee nyt Pu­das­jär­vel­lä­kin run­saas­ti

Kuusiin leviävä sienitauti näkyy kuusien neulasten kellastumisena ja vesistöjen pinnalla ruskeina lauttoina. Suopursuruoste ei useimmiten aiheuta haittaa kuusille tai ihmisille.

Suopursuruosteen helmi-itiöt värjäävät kuusen nuorimmat neulaset keltaisiksi.
Suopursuruosteen helmi-itiöt värjäävät kuusen nuorimmat neulaset keltaisiksi.
Kuva: Toivo Kiminki

Eri puolilla Pohjois-Pohjanmaata voi nyt bongata kuusia, joiden uloimmat havut ovat värjääntyneet keltaisiksi. Kyseessä on kuusissa leviävä sienitauti suopursuruoste.

Pudasjärvellä keltaiseksi värjäytyneitä puita on runsaasti.