Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Li­vo­lais­ten ret­kei­ly­koh­det­ta, Vil­len­pir­tin au­tio­tu­paa kau­pa­taan Pu­das­jär­ven kau­pun­gil­le

Metsähallituksen luontopalvelut on tehnyt Pudasjärven kaupungille esityksen Livon Soininsuon suojelualueen tuntumassa olevan Villenpirtin myyntihinnasta ja tontin maanvuokrasopimuksesta.

Autiotuvan ja pihapiirin rakenteiden myyntihinta on 4000 euroa ja ehdotettu maanvuokra 360 euroa vuodessa – mikä vastaa muutama vuosi sitten kaupungin hoitoon ostetun Naamankajoen Taimenmutkan kämpän nykyistä maapohjavuokraa. Noin 2000-2500 neliön tontin vuokra-aika on 10-20 vuotta.