Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Las­ten­kin ääni kuuluu mediaan – Kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ku­vaus­lu­pa­käy­tän­nöis­sä on vaih­te­lua: Lupa pitäisi pyytää vä­hin­tään lu­ku­vuo­sit­tain.

Lapsilla on sananvapaus ja oikeus tulla kuulluiksi. Mediat tuovat yhteiskunnan pienimpien ajatuksia julki omissa kanavissaan, ja esimerkiksi koulut ovat monelle medialle tärkeitä yhteistyökumppaneita.

Lasten esiintyminen mediassa tulee varmistaa huoltajalta. Useat koulut ja päiväkodit ovatkin tiedustelleet lukuvuoden alussa huoltajien suostumusta lastensa kuvaamiseen ja haastattelemiseen. Käytännöt kuitenkin vaihtelevat, ja osassa kouluja lupa kysytään jokaiseen tilanteeseen ja tapahtumaan erikseen.