Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Tilaajille

Lapset tu­tus­tui­vat hä­ly­tys­ajo­neu­voi­hin ja kes­kit­tyi­vät huo­lel­li­suu­teen lii­ken­tees­sä

Lapset saivat tutustua hälytysajoneuvoihin ja mitata ajo- ja liikennetaitojaan perinteisessä lasten liikennepäivä -tapahtumassa.

Pudasjärvi

Lasten liikennepäivä järjestettiin keskiviikkona 21.7. liikennepuistossa. Paikalla oli yli sata ihmistä – lapsia vanhempineen.

Liikennepäivässä lapset pääsivät mittaamaan liikennetaitojaan ajamalla liikennepuiston teille suunniteltua reittiä. Lapsille jaettiin reittikartat, joita seuraamalla pääsi harjoittelemaan erilaisia risteyksiä, liikenneympyröitä ja tietenkin kartanlukutaitoa.