Koulut alkaa: Pu­das­jär­vel­lä syys­lu­ku­kau­den kes­ki­viik­ko­na aloit­taa yli 900 pe­rus­as­teen op­pi­las­ta – katso kou­lu­jen op­pi­las­mää­rät

Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Laa­ti­kot ovat jo val­mii­na tat­ti­kau­poil­le, puo­luk­kaa huo­noh­kos­ti – hil­la­sa­dos­ta pel­käs­tään yhdeltä os­ta­jal­ta 150 000 euroa Koil­lis­maal­le

Dalla Valle Oy:n Tapio Hummelholm lastaa tattilaatikoita alkavaa ostoa varten. Pohjois-Karjalassa yritys keräsi kahdessa viikolla miltei puoli miljoonaa kiloa herkkutatteja.
Dalla Valle Oy:n Tapio Hummelholm lastaa tattilaatikoita alkavaa ostoa varten. Pohjois-Karjalassa yritys keräsi kahdessa viikolla miltei puoli miljoonaa kiloa herkkutatteja.
Kuva: Mikko Halvari

Tämä kesä jäänee Koillismaalla mieleen toisena perättäisenä hyvänä hillavuotena. Alkukesän miltei kahdeksan viikon kuumat ilmat ja kuivuus eivät haitanneet hillaa eivätkä juhannusmyrskytkään pilanneet kuin osan sadosta eteläisellä Koillismaalla.

Posiolla luonnonmarjaa ostava Petri Lehtiniemi omaa nimeään kantavasta yrityksestä sanoo, että kesän hillasato on Posiolla ollut 'erikoisen runsas'.