Koronaepidemia: Mas­ki­suo­si­tus lie­ven­tyi Pu­das­jär­vel­lä – Viime päivinä useita mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia

Tuulivoima: Pu­das­jär­vel­le useita tuu­li­voi­ma­tu­lok­kai­ta – ­Tol­pan­vaa­ran puisto myö­häs­ty­mäs­sä vuo­del­la

Tilaajille

Ky­lä­seu­ras­sa toimeen lii­kun­nan edis­tä­mi­sek­si –  Yö­pyö­räi­ly Sa­ra­jär­vel­tä Ry­tin­kiin

Pudasjärvi

Sarakylän alueen kyläseurassa on ryhdytty toimeen kyläläisten liikunnan edistämiseksi. Velvoite siitä, samoin tilillinen selvää rahaa, siirtyi sille urheiluseura Sarajärven Saran lopettaessa toimintansa pian vuosikymmen sitten.

Keväällä käveli usean kymmenen kyläläisen joukko kaupungin Liiku ihmeessä-kampanjan aikana, tietenkin Ihmeessä.