Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kou­lu­tus Suomen me­nes­tyk­sen tae – Suomen me­nes­tys ja kan­sain­vä­li­nen kil­pai­lu­ky­ky pe­rus­tu­vat kor­keaan osaa­mi­seen. Suomi on maa, jossa ha­lu­taan oppia jat­ku­vas­ti uutta.

Eduskunnasta

Suomen menestys ja kansainvälinen kilpailukyky perustuvat korkeaan osaamiseen.

Suomi on maa, jossa halutaan oppia jatkuvasti uutta. Usko koulutuksen voimaan on vahvistunut. Näin todetaan hallitusohjelmassa ja olen kirjauksista täysin samaa mieltä. Aihe on ajankohtainen ajassa, jolloin työllisyysaste on ennätyksellisen korkealla, mutta tavoiteltavaan täystyöllisyyteen on vielä matkaa.

Hallitusohjelman tavoitteet ja toimet ovat koulutuksen osalta kuitenkin ristiriitaisia. Valtion rahoitusta vähennetään, jolloin mm. kesäyliopistot ja kansalaisopistot joutuvat nostamaan opiskelijamaksujaan.

Myös avoimet yliopistot ja ammattikorkeakoulut joutuvat saman leikkurin eteen, jolloin opiskelu ja itsensä kehittäminen kallistuu entisestään ja kohdistuu tällöin pääosin tavalliseen työssä käyvään lisäkoulutusta tai alanvaihtoa suunnittelevaan kansalaiseen.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.