Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kes­kus­tan Ku­re­na­lan pai­kal­lis­yh­dis­tys ei hyväksy kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tös­tä fris­bee­golf­ra­taan liit­tyen

Pudasjärven keskustan Kurenalan paikallisyhdistys piti pikakokouksen keskiviikkona 28.4.2021. Asialistalla oli muun muassa kaupunginhallituksen tekemä päätös frisbeegolfradan rahoituksesta ja vaalien ehdokasasettelu.

Kurenalan paikallisyhdistys ei hyväksy kaupunginhallituksen päätöstä ja pyytää selvitystä keskustan kunnallisjärjestön hallitukselta, minkä vuoksi yhteisöllisyysvaliokunnan ohjausesitys jätettiin hyväksymättä ja kaupunginjohtajan pohjaesitys muutettiin täysin.

Me olemme yhdistyksenä tukeneet seuran toimintaa ja tämän vuoksi seisomme päätöksemme takana. Kaupunginhallituksen päätös voi vaarantaa radan käyttöä kaupungin osalta, koska kaupunki on vetäytynyt päätöksen mukaisesti kokonaan toiminnasta.

Keskusteltiin ehdokasasettelusta ja tässä vaiheessa on paikallisyhdistyksellä 19 ehdokasta. Kokouksessa käytiin läpi mainossuunnitelmaa ja muita vaaleihin liittyviä tapahtumia. Paikallisyhdistys on lähdössä hyvinkin yksimielisenä viemään yhteistä alkiolaista aatetta vaalikentille

Keskustan Kurenalan paikallisyhdistys