Lukijalta
Mielipide

Kes­kus­ta tekee elin­voi­maa – Ol­vas­suo kan­sal­lis­puis­tok­si yhdessä Uta­jär­ven ja Puo­lan­gan kanssa

Pudasjärven Keskusta toimii kehittäjänä ja eteenpäin katsovana voimana luotettavasti ja sovittelevassa hengessä yhteistyössä kaikkien puolueiden kanssa.

Näin todettiin Keskustan kunnallisjärjestön vuosikokouksessa 4.3.2021.

Keskusta tukee yritteliäisyyttä ja elinvoimaa luovia aloitteita. Keskusta kannattaa alueen elinkeinoelämää virkistäviä ja työpaikkoja tuovia hankkeita ottaen huomioon kestävän luontosuhteen.

Keskusta kannattaa Olvassuon hakemista kansallispuistoksi yhdessä Utajärven ja Puolangan kanssa huolehtien paikallisten metsästysoikeuden säilymisestä alueella.

Monipaikkainen asuminen on hieno mahdollisuus, joka valokuidun myötä tuo elinvoimaa Pudasjärvelle nyt ja enenevässä määrin tulevaisuudessa.

Sote-uudistus on etenemässä päätöksentekoa kohden. Pudasjärvellä on hyvä alkaa valmistautua sen tuomiin muutoksiin kaupungin toiminnassa.

Ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ja kunnan yhdyspinnat hyvinvointialueiden kanssa tarvitsevat huomiota ja suunnitelmallista työtä koskien kaikkia ikäryhmiä. Erityisesti yksinäisyys on koronankin vuoksi koetellut ikäihmisiä ja nuoria.

Kaikki valtuustoryhmät ovat hyvässä yhteishengessä ja perusteellisen työn tuloksena valmistelleet kaupungin talouden tasapainottamisohjelman ja päättäneet siitä valtuustossa.

Kunnan talouden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että tasapainottamisohjelmaa noudatetaan.

Oulunkaaren toiminnan kehittämisessä ja rakenteellisissakin uudistuksissa on vielä paljon tehtävää, jotta korjaavasta toiminnasta päästään ennaltaehkäisevämpään suuntaan.

Se on sekä kuntalaisten että kaupungin talouden kannalta parasta.

”Keskusta tukee yritteliäisyyttä ja elinvoimaa luovia aloitteita. Keskusta kannattaa alueen elinkeinoelämää virkistäviä ja työpaikkoja tuovia hankkeita ottaen huomioon kestävän luonto-suhteen.”

Tarkemmin Keskustan tavoitteet tulevalle valtuustokaudelle on esitetty kuntavaaliohjelmassa, joka hyväksyttiin vuosikokouksessa. Ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.keskusta.fi/pudasjarvi.

Suomen Keskustan
Pudasjärven kunnallisjärjestö