Valtuusto: His­to­rian ha­vi­naa: val­tuus­to päätti vuo­des­ta 2009 toi­mi­neen Ou­lun­kaa­ren pur­ka­mi­ses­ta – kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­ti 1,5 mil­jar­din edestä pal­ve­lu­ja

Sotaharjoitus: Il­ma­voi­mien suuri il­ma­so­ta­har­joi­tus näkyy Pu­das­jär­vel­lä lo­ka­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la – Pu­das­jär­ven len­to­kent­tä ja muita alueita har­joi­tus­käy­tös­sä

Tilaajille

Ke­sä­työs­sä oppi aina uutta, ker­to­vat Sa­ra­ky­län ke­sä­kah­vi­lan työn­te­ki­jät – kahvila oli ky­lä­läis­ten pa­laut­teen mukaan tar­peel­li­nen

Emilia Sarajärven (edessä) ja Hannele Kummalan kesätyö Sarakylän kesäkahvilassa päättyi lauantaina.
Emilia Sarajärven (edessä) ja Hannele Kummalan kesätyö Sarakylän kesäkahvilassa päättyi lauantaina.
Kuva: Toivo Kiminki

Vastuun ottaminen omasta tekemisestä ja asiakaspalvelu olivat Sarakylän kyläseuran kesäkahvilassa tänä kesänä puurtaneiden Emilia Sarajärven ja Hannele Kummalan mielessä päällimmäiset uudet opit.

Sarajärvi ehti kokeilla työtä kahvilassa jo viime kesänä muutamina päivinä, Kummalalle tämä oli ensimmäinen kesätyöpaikka.