LIIKENNE: Lop­pu­vuo­si on po­ro­ko­la­rei­den syn­kin­tä aikaa – Am­mat­tiau­toi­li­ja: "Kai­kil­la po­roil­la pitäisi olla hei­jas­tin. Olen vält­tä­nyt kym­me­niä ko­la­rei­ta, kun olen ha­vain­nut hei­jas­tin­po­ron"

OSAO: Am­mat­ti­opis­toa ollaan muut­ta­mas­sa Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­ta­lol­le – Toi­veis­sa on, että opis­ke­li­jat ja kau­pun­gin johto oli­si­vat saman katon alla jo ensi syksynä

Talousarvio: Bud­jet­ti­esi­tys läpi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa: Pu­das­jär­vel­le tehdään yli kaksi mil­joo­naa euroa yli­jää­mäis­tä ta­lou­sar­vio­ta, mutta liik­ku­ma­va­raa ei silti ole

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kesän aja­tus­an­te­ja – "Ku­lu­nut kesä oli ihan­teel­li­nen ja her­kul­li­nen meille au­rin­gon antamaa lämpöä ja väriä kai­paa­vil­le"

Kulunut kesä oli ihanteellinen ja herkullinen meille auringon antamaa lämpöä ja väriä kaipaaville. Aamuisin keltainen pallo kipusi kuumasti lämmittämään uimavedetkin linnunmaidon pehmoisiksi. Varhaisesta kesän alusta pääsivät innokkaimmat marjastajat mielipuuhaansa runsaan hillasadon kypsyttyä miltei etuajassa. Metsien, peltojen ja pensaikkojen makoisat antimet olivat tarjolla ja ottajillensa valmiina kypsyttyään peräjälkeen.

Kesä avasi auliisti mahdollisuuden osallistua yhteisiin kulttuuri-, liikunta-, matkailu- ja muihin tapahtumiin, kun koronarajoitusköysiä löysennettiin. Ihmisen ikävä toisen luo vyöryi näkösälle ja korviin iloisena puheen pulputuksena, yhteisissä liikuntatuokioissa rimpuiluna, tanssilattioiden hyppelöissä, teatterimatkojen täysissä linja-autoissa ja katsomoissa sekä monissa muissa tilaisuuksissa.

Oli pakko allekirjoittaa tutkimuksen tulos, jossa todetaan suomalaisten olevan maailman onnellisin kansa, sillä ihmisten elämänmyönteisyys ja tyytyväisyys näyttäytyi voimalla.

Yhteiskunnallisten ja kunnallisten asioiden seuraaminen rennoissakin olosuhteissa on virkistävää ja ajatuksia herättävää. Kuntavaalit sujuteltiin kunnialla maaliinsa ja uudet ja uudelleen valitut luottamushenkilöt ovat taas kaikkien tiedossa. Nyt pääsee tuore luottamushenkilöjoukkue hoitamaan kuntalaisten ja kunnan asioita kehittävillä ideoillaan ja toimillaan yhteistyössä virkahenkilöiden kanssa.

Sinnikäs ja peloton uteliaisuus ja tiedon hankkiminen, tarpeettoman epäonnistumisen ja häpeän tunteen välttäminen, rakentavan ja tukalia tilanteita laukaisevan huumorin viljeleminen, into ja voima ottaa vastaan vaikeiden tai tuntemattomien asioiden hoitamisen vaateet ovat vahvoja tukihirsiä luottamustehtävien hoidossa. Nämä samat keinot toimivat kaikkien ihmisten ja kaikenlaisten elämän asioiden hoidossa ja ratkaisujen löytämisessä.

Myrskypuhurit, metsäpalot ja järisyttävät tulvasateet tekivät ikävää ja taloudellisesti musertavaa työtään maailmalla ja monissa kotimaamme kunnissa. Ovatko nämä vitsaukset seurausta ilmastonmuutoksesta vai kuuluvat ne normaaliin luonnon kiertokulkuun?

Koronatartuntojen ja uusien tautimuutosten lisääntyminen, koonarokotusten merkitys sekä koronapassin tarpeellisuus ovat tuttua juttua arkisessa puheessa.

Asuntopula ja erilaisten asunnon omistusmuotojen esille nousu on tärkeä tämän hetken ja tulevaisuuden ratkaistava pulma. Asunto-osuuskunnan asumisoikeusasunto on mielenkiintoinen oman asunnon hankkimismalli. Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii kuntien asialle myönteisiä kaavoituksia tai kaavamerkintöjä. Mökin muuttaminen vakinaiseksi asunnoksi edellyttää erilaisten määräysten täyttymistä ennen rakennusluvan saamista. Nämäkin asiat ovat ratkaistavissa, jos halua ja kärsivällisyyttä riittää.

Koulutyö alkoi pääsääntöisesti lähiopetuksena, joka oli ilahduttavaa lasten ja nuorten oppimisen, sosiaalisen kanssakäymisen, yhteisöllisyyden ja mielenterveyden näkökulmasta. Muistettava kuitenkin on tulevaisuuden toivojemme ja muidenkin tautitilanteen takia eristyksiin joutuneiden vahva tukeminen.

Tukea, ymmärrystä ja kiitollisuutta ansaitsevat ja tarvitsevat ne lukuisat palvelu- ja muiden toisten eteen vaativaa työtä tekevien alojen ihmisten työpanos. Työmarkkinoita jäytävä työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaanto-ongelma ei ole kadonnut mihinkään, päinvastoin se vaikuttaa vain kasvavan.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen tavoitteena oli suunnata opiskelua enemmän työpaikoille. Koulutus- ja oppisopimuskoulutussopimukset ovat yrityksille ja opiskelijoille tarjottuja keinoja työnoppimiseen, ammattipätevyyden saamiseen, työpaikan haltuunottoon ja yrityksille työntekijän saamiseen. Tämäkään hyvä idea ei ole ihan yksinkertainen toteuttaa. Yrittäjät ovat todenneet, että molempien koulutustapojen toimivuus toteutuisi paremmin jos yrityksiä tuettaisiin taloudellisesti niiden käyttöönotossa. Oppivelvollisuusiän nosto toi lisää maustetta ja toivottavasti mahdollisuuksia nuorten ammattikoulutuksen hankintaan ja yritysten työvoimapulaan.

Näin kesän loppupuolen aurinkoisina hetkinä on mieltä kohottavaa ja vahvaa tulevaisuuden uskoa vahvistavaa seurata muutaman tänä kesänä harvinaisen mehiläisen ahkeraa häärintää ja työskentelyä kellokukkien kimpussa mettä hakemassa. Ne luottavat onnistuneeseen huomiseen ja samoin on viisasta tehdä meidän ihmistenkin.

Sointu Veivo