Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Keränen ja muut kes­kus­tan lää­kä­rie­dus­ta­jat: La­ki­esi­tys soten va­lin­nan­va­pau­des­ta lykkää rat­kai­sut yli vuo­den­vaih­teen

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset lääkärijäsenet Niilo Keränen, Pekka Puska ja Martti Talja toivovat, että sote-uudistuksen lakiesitykseen annettavat lausunnot otetaan vakavasti huomioon.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan keskustalaiset lääkärijäsenet Niilo Keränen, Pekka Puska ja Martti Talja toivovat, että sote-uudistuksen lakiesitykseen annettavat lausunnot otetaan vakavasti huomioon.
Kuva: Martta Oinas-Panuma

Hallituksen torstaina esittelemässä sote-uudistuksen lakiesityksessä valinnanvapaudesta on monta parannusta verrattuna viime kesänä esillä olleeseen esitykseen, toteavat keskustan lääkärikansanedustajat Niilo Keränen, Pekka Puska ja Martti Talja.

– Säännökset sote-keskuksesta luovat sosiaali- ja terveysalan pienyrittäjyydelle aiempaa parempia mahdollisuuksia. Järjestämisvastuussa olevan maakunnan on myös tuotettava mm. perusterveydenhuollon palveluja eivätkä perustason sote-palvelut ole pelkästään markkinoiden vastuulla.

Esityksessä todetaan myös, että julkisia sote-keskuksia ei ole pakko yhtiöittää. Edustajien mukaan hyvää on myös se, että perustason palveluja vahvistetaan mahdollistamalla esimerkiksi erikoissairaanhoidon avopalveluja sote-keskuksien yhteydessä.

Lääkäreiden mukaan uuden esityksen ratkaisematon ongelma on kuitenkin erikoissairaanhoitoon tuleva varsin laaja valinnanvapaus. Sen mukaan maakunnan on annettava asiakasseteli lähes kaikkeen erikoissairaanhoitoon, jos asiakkaalla tai potilaalla todetaan erikoissairaanhoidon tarve. Vain vaativat leikkaukset, tehohoito ja päivystys jäävät yksiselitteisesti asiakassetelitarjonnan ulkopuolelle.

Lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa annetaan maakunnalle laaja mahdollisuus ottaa erikoissairaanhoidon asiakasseteleitä käyttöön. Maakunta voi rajoittaa setelitarjontaa käytännössä vain potilasturvallisuussyistä. Muina rajoitusperusteina voivat olla asiakkaan palvelukokonaisuuden kustannustehokkuus tai se, että lakisääteiset tehtävät – päivystys tai opetustoiminta – vaarantuvat.

– Erikoissairaanhoito on nykyisin parhaiten toimiva suomalaisten sote-palvelujen osa. On suuri vaara, että julkistettu valinnanvapauslakiesitys ja laaja asiakassetelien laaja käyttö pirstoo erikoissairaanhoidon kokonaisuuden, edustajat pohtivat.

– Keskustan eduskuntaryhmän mukana hyväksymme, että lakiesitys lähetetään lausuntokierrokselle. Sen sijaan meitä arveluttaa erikoissairaanhoidon asiakassetelien käyttö esityksen tarkoittamassa laajuudessa. Toivomme, että esityksestä saatavat lausunnot otetaan vakavasti huomioon ja että vuodenvaihteen jälkeen viilattavassa lopullisessa lakiesityksessä esityksen heikkoudet korjataan.