Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Tilaajille

Ke­li­rik­ko­kau­si on alkanut Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun so­ra­teil­lä – Tien pinnan su­laes­sa so­ra­tien pin­ta­osa peh­me­nee. Pahin pin­ta­ke­li­rik­ko­vai­he kestää yleensä noin kaksi viikkoa

Pudasjärvi

Kelirikkokausi on alkanut Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella, kertoo Pohjois-Pohjanmaan ely-keksus tiedotteessaan. Sään nopea lämpeneminen ja yöpakkasten väistyminen ovat käynnistäneet kelirikkokauden. Varsinkin Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa esiintyy paljon pintakelirikkoa, joka näkyy tien pinnan pehmenemisenä.

Kelirikkoa pyritään ehkäisemään madaltamalla aurausvallit riittävän ajoissa ja tekemällä sohjo-ojat joiden avulla ohjataan vesi pois tieltä. Kelirikosta varoittavat merkit asennetaan kelirikosta kärsiville teille.