Vinkit videolla: Jo muutama helppo liike päi­väs­sä auttaa ja näkyy ar­jes­sa, katso videot – Syk­syl­lä käyn­nis­ty­vä Voimaa van­huu­teen -hanke tuo lii­kun­nan ikä­ih­mis­ten arkeen ja ko­tei­hin

Ylioppilaat: Pu­das­jär­ve­läi­nen kevään yli­op­pi­las Jesse Pyyk­kö­nen on toinen Suomen parhaan tut­kin­to­to­dis­tuk­sen saa­neis­ta – "Tämä oli yl­lä­tys, vaikka täh­tä­sin­kin hyviin ar­vo­sa­noi­hin"

Mainos: Läheltä näkee kauas. Tutustu Ii­jo­ki­seu­tu Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Tilaajille

Kau­pun­ki ei vuokraa Kor­pi­laa­vul­le Ry­tin­ki­sal­mea – yritys suun­nit­te­li luon­to­mat­kai­lu­koh­det­ta

Rytinkisalmi

Korpilaavu Oy on suunnittellut luontomatkailuun pohjautuvaa yritystoimintaa Pudasjärven Rytinkisalmeen. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin, ettei se vuokraa yritykselle sadan hehtaarin aluetta.

Yrityksen ajatuksissa on käyttää tukikohtana Rytingin vanhaa terveystaloa, jonka välittömässä läheisyydessä on Pudasjärven kaupungin omistama metsäpalsta sijaitsee.