Kolumni

"Hetki ker­ral­lan­sa" – monista hyvistä suun­ni­tel­mis­ta nostan esille Pu­das­jär­ven kirkon juh­la­vuo­den

-
Kuva: Pudasjärven seurakunta

Hiljattain pöydälleni ilmestyi The Economist-lehden suomenkielinen Maailma 2021-julkaisu. Siinä tarkastellaan ja ennustetaan maailman ja Suomen tapahtumia tälle vuodelle. Päätoimittaja Tom Standage toteaa: ”Vuotta on poikkeuksellisen vaikea ennustaa, kun pandemia, epätasainen talouden elpyminen ja hajaantunut geopolitiikka kohtaavat.”

Eri organisaatioissa on laadittu suunnitelmia alkaneelle vuodelle, näin myös Pudasjärven seurakunnassa. Kirkkovaltuusto hyväksyi joulukuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion. Sitä ohjaa strategia ”Armoa, yhteyttä ja osallisuutta”. Jo viime syksynä oli tarkoitus tehdä strategian väliarviointi, mutta koronapandemian vuoksi sitä päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan. Se on nyt kirjattu tämän vuoden suunnitelmiin.

Arvioinnissa hyödynnetään kokonaiskirkon uutta ”Ovet auki”-strategiaa. Vuorovaikutus työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä on tärkeää strategiatyössä. Aika näyttää, millaiseen yhteiseen työskentelyyn vuoden aikana pystytään.

Kun valtuustokausi on nyt puolivälissä, pitkän tähtäimen pohdintoja ja varautumista on joka tapauksessa syytä tehdä. Toki viime ajat ovat opettaneet, että suunnittelun sykli on huomattavasti lyhentynyt.

Tässä vaiheessa emme tiedä, millaisilla rajoituksilla toimintoja toteutetaan parin kuukauden päästä. Arveluita voi esittää, kun seuraa pandemiatilanteen kehittymisestä.

Valtuustokauden puoliväli merkitsee seurakunnan hallinnossa loppukauden henkilövalintoja. Kirkkovaltuusto valitsi maanantaina puheenjohtajiston sekä kirkkoneuvoston varajäsenineen. Kirkkoneuvosto puolestaan nimeää toimikaudekseen työalojen vastuuryhmät ja muut sen alaiset toimikunnat.

ikäli pandemiatilanne pitkittyy, sähköisten kokousten merkitys tulee korostumaan. Tässä vaiheessa kirkkovaltuustolla ja -neuvostolla ei ole mahdollista kokoontua sähköisesti, mutta tähän on tulossa muutos.

Työalojen suunnitelmissa on varauduttu normaaliin toimintavuoteen, erityisesti määrärahojen osalta. Vuoden varrella arvioidaan tilanteen mukaan, mitä pystytään toteuttamaan ja missä muodossa. Viime kevään ja syksyn aikana henkilöstö joutui nopeasti miettimään sopivia uusia toteutusvaihtoehtoja. Muutokseen sopeuduttiin kiitettävällä tavalla.

Seurakunnan sähköisten viestintäkanavien käyttö on korostunut pandemia-aikana. Seurakuntalaiset ovat löytäneet YouTuben kautta välitettävien tilaisuuksien äärelle. Tämä näkyy sekä lähetysten katsojamäärissä että kanavan tilaajissa.

Esimerkiksi kolmannen adventin joululaulutilaisuutta seurasi lähetyksen aikana noin 350 henkilöä. Tallenne on avattu yli 3 500 kertaa, ja YouTuben videoanalytiikan mukaan yksittäisiä katsojia on ollut kaikkiaan noin 2 800, kun siihen lasketaan mukaan tallenteen katsojat. Seurakunnan YouTuben tilaajamäärä on noussut maaliskuun alun 137:sta 480:een.

Vuodelle 2021 laadituista monista hyvistä suunnitelmista nostan esille kirkon juhlavuoden. Kustaa Aadolfin mukaan nimetty Pudasjärven kirkko täyttää 240 vuotta. Yleisen seurakuntatyön vastuuryhmässä ideoitiin juhlan toteutusvaihtoehtoja.

Suunnitelmiin kirjattiin matalan kynnyksen Kirkonmäellä-tapahtuma syksylle. Ajatuksena on, että pystyisimme järjestämään laajasti eri ikäryhmiä tavoittavan tapahtuman, jossa kirkkoa ja Riekinkankaan hienoa kulttuuriympäristöä tuodaan esille.

Tämä ja monet muut kokoavan toiminnan suunnitelmat sekä kohtaamiset edellyttävät koronatilanteen ja rajoitusten helpottumista.

Alkanutta vuotta ajatellessa tuntuu erityisen ajankohtaiselta tutun virren sanat: ”Päivä vain ja hetki kerrallansa, siitä lohdutuksen aina saan.”

Timo LiikanenPudasjärven seurakunnan kirkkoherra