Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Tilaajille

Hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si: ke­hi­tys­vam­mais­ten asun­to­la­va­li­tus hy­lät­tiin

Pudasjärvi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden mukaan Pudasjärven torille suunniteltu kehitysvammaisten asuntolan käyttötarkoitus ei voida katsoa pelkästään palvelukotitoiminnan perusteella olevan ristiriidassa korttelialueelle asemakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen kanssa.

Rakennuksen ei myöskään voida katsoa olevan rakennettuun ympäristöön ja maisemaan tai paikalleen soveltumaton pelkästään sillä perusteella, että rakennus poikkeaa julkisivumateriaaliltaan korttelin muista rakennuksista ja hanke olisi tältä osin edelllyttänyt poikkeamista alueella voimassa olevasta asemakaavasta tai sillä perusteella, että samassa korttelissa sijaitseva Kurenalan liikekeskus on arvotettu