Remontti: Puik­ka­rin allas avautuu vasta syk­syl­lä – re­mont­ti pit­kit­tyi ve­si­liu­ku­mäen läh­tö­ta­son ra­ken­tei­den ole­tet­tua huo­nom­man kunnon vuoksi

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Fris­bee­gol­fiin liit­ty­vät pää­tök­set Pu­das­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­ta kat­sot­tu­na

Kaupunginhallitusta on useissa yhteyksissä viimeksi kuluneen vuoden varrella syytetty siitä, ettei se huomioisi nuorten harrastustarpeita eikä ymmärtäisi frisbeegolfharrastuksen päälle. Tästä ei kuitenkaan ole kysymys.

On todella hyvä, että kuntataajamassakin on talkoohenkeä ja nuorta väkeä suunnittelemaan ja toteuttamaan omaan elinympäristöönsä mieluisia asioita. Siitä voi jokainen ottaa mallia ja näin suuri joukko kuntalaisia toimiikin eri yhdistysten kautta ympäri laajan pitäjän.

Tavoiteltava ulkoiluun innostava frisbeegolf on suosittu laji nuorten ja kaikenikäisten keskuudessa ja hyvä perheiden yhteisen ajan vieton laji. Pudasjärvellä on varmasti runsaasti siihen innostuneita ja innostuvia harrastajia.

Talouden tiukkuudessa kaupunginhallitus ja kaupungin valtuusto on todennut, ettei sen toteuttaminen kuitenkaan kaupungin yksin rahoittamana viime eikä tänä vuonna ole ollut mahdollista. Toimijoina yhdistykset taas on pidettävä tasavertaisessa asemassa ja noudatettava kaikkien yhdistysten kanssa samoja periaatteita kehittämis- ja toimintatukien sekä investointitukien jakamisessa.

Koska frisbeegolfradat ovat Oulun seudun Leaderin rahoitettavissa, on meillä ollut velvollisuus valiokunnan linjauksen ja kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti ohjata hakijaa hakemaan rahoitusta ensisijaisesti sieltä.

Näin kaupunki on tähän astikin yhdistysten hankkeiden kanssa toiminut. Jos rahoitusta on saatavissa muualta, niin kaupunki ei silloin lähde hankkeita rahoittamaan.

Näin keskeisellä paikalla olevaan hyvään hankkeeseen uskomme omarahoituksen kyllä järjestyvän ja useat kaupunginhallituksen jäsenet ovatkin yksityishenkilöinä osallistumassa hankkeen toteuttamiseen.

Meillä ei ole siis mitään frisbeegolfradan valmiiksi saattamista vastaan ja toivomme hankkeelle kaikkea hyvää.

Anni-Inkeri Törmänen, Marja Lantto, Jorma Kouva, Onerva Ronkainen, Reijo Talala ja Mirka Väyrynen