Tai­val­kos­ken kir­kon­ky­län ala­kou­lun re­mont­ti on jo 2,5 kuu­kaut­ta myö­häs­sä – Kunnan tek­ni­nen joh­ta­ja: "Jos si­sä­il­ma­on­gel­ma jatkuu, työ on mennyt huk­kaan"

Ar­kis­ton aar­tei­ta: Dia­be­tes­neu­von­nas­sa mi­tat­tiin muun muassa ve­ren­so­ke­ria ja an­net­tiin tietoja oi­keas­ta ruo­ka­va­lios­ta.

Pudasjärvi
-

Pudasjärven terveyspalvelut ovat muuttaneet nyt uusiin tiloihin. Iijokiseudun arkistosta löytyi päiväämätön kuva, josta kerrotaan vain, että kuva on otettu terveyskeskuksessa. Diabetesneuvonnassa mitattiin muun muassa verensokeria ja annettiin tietoja oikeasta ruokavaliosta.

Ketähän lienee kuvassaja milloin se on otettu?

Toimituksen saaman tiedon mukaan istumassa olisi Anita Laamanen.