SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Mainos: Tilaa pai­kal­li­set pu­heen­ai­heet vuo­dek­si, saat kaksi kuu­kaut­ta kaupan päälle! Tee Ii­jo­ki­seu­dun tilaus tästä.

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to kieltää kaikki si­sä­ti­lois­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la jär­jes­tet­tä­vät ylei­sö­ti­lai­suu­det tam­mi­kuun loppuun – tilojen sul­ku­pää­tös kui­ten­kin ku­mou­tuu vä­lit­tö­mäs­ti

Pienet, korkeintaan viiden henkilön ulkotapahtumat sallitaan jatkossakin.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kumosi tilojen sulkupäätöksensä välittömästi.
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kumosi tilojen sulkupäätöksensä välittömästi.
Kuva: Jussi Leinonen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää Pohjois-Pohjanmaan alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 31. tammikuuta asti.

Pienet, korkeintaan viiden henkilön ulkotapahtumat kuitenkin sallitaan. Aluehallintoviraston tiedotteen mukaan tämä mahdollistaa esimerkiksi sen, että aluevaalien ehdokkaat voivat tavata äänestäjiä ulkotiloissa.

Aluehallintovirasto korostaa, että koronapassia ei voi ottaa käyttöön rajoitusten kumoamiseksi.

Samalla Pohjois-Suomen aluehallintovirasto purkaa aiemman Pohjois-Pohjanmaata koskeneen tilojen sulkupäätöksensä välittömästi. Tilojen sulkupäätös oli alunperin voimassa 15. tammikuuta asti. Sulku koski muun muassa urheilu-, liikunta- ja virkistystiloja. Näin ollen muun muassa uimahallit ja ryhmäliikuntatilat on mahdollista avata. Aluehallintovirasto painottaa, että tiloissa on toimittava terveysturvallisesti.

Purkamispäätöksen perusteeksi avi mainitsi, että edellytykset sulkupäätökselle eivät tällä hetkellä täyty. Avin mukaan sairaalahoidon ylikuormituksen uhka on tällä hetkellä väistynyt.

Aluehallintovirasto kertoo, että lasten harrastustoimintaa koskevat rajoitukset otetaan käyttöön ainoastaan, jos se on pandemian torjumisessa välttämätöntä. Myöskään etäkouluun siirtymiseen johtavia toimenpiteitä ei ole valmisteilla.