TULVAT: Pu­das­jär­vel­le tul­va­va­roi­tus – Hyy­de­tul­vat kas­tel­leet mökkejä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

KORONA: THL: Pu­das­jär­vel­lä jälleen seit­se­män uutta ko­ro­na­tar­tun­taa – viime viikon ko­ko­nais­mää­rä rikki jo kes­ki­viik­ko­na

Alueel­li­nen maan­puo­lus­tus­kurs­si Pu­das­jär­ven Iso-Syöt­teel­lä - teemana yh­teis­kun­nan ko­ko­nais­tur­val­li­suus

Syöte

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Kainuun prikaati järjestävät alueellisen maanpuolustuskurssin viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja median avainhenkilöille lähes kahden vuoden tauon jälkeen. Osallistujat kurssille tulevat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista, kertoo aluehallintovirasto tiedotteessaan.

Maanantaina 08.11.2021 alkavan Pohjois-Suomen 80. alueellisen maanpuolustuskurssin teemana on yhteiskunnan kokonaisturvallisuus. Kurssin johtajina toimivat ylijohtaja Terttu Savolainen ja Kainuun prikaatin apulaiskomentaja eversti Mika Seppä.

Viiden kurssipäivän aikana käsitellään ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa sekä eri toimialojen varautumista häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, huoltovarmuutta sekä käydään läpi havaintoja koronapandemian torjuntatoimista.

Luentojen ja ryhmätöiden ohella kurssilaisten ohjelmaan kuuluu tutustumiskäynti Kainuun prikaatissa, jossa myös muut viranomaiset esittelevät toimintaansa kurssilaisille.

– Alueellisilla maanpuolustuskursseilla annetaan yleiskuva Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaisturvallisuuden eri alojen valmiudesta. Opetuksessa keskitytään alue- ja paikallistason varautumiseen yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Häiriötilanteella tarkoitetaan uhkaa tai tapahtumaa, joka vaarantaa yhteiskunnan turvallisuutta tai elintärkeitä toimintoja. Häiriötilanteita ovat esimerkiksi vakavat luonnononnettomuudet ja sähkönjakelun häiriöt.

Elintärkeiden toimintojen osa-alueina maanpuolustuskursseilla käsitellään erityisesti sisäistä turvallisuutta, väestön toimintakykyä ja palveluita, henkistä kriisinkestävyyttä, puolustuskykyä sekä talouden, infrastruktuurin ja huoltovarmuuden toimivuutta.

Poikkeusolojen määritelmä kattaa aseellisen hyökkäyksen lisäksi myös muut kansakuntaa vakavasti uhkaavat tilanteet, kuten esimerkiksi erittäin vakavat suuronnettomuudet ja pandemiat.

Omalta osaltaan alueelliset maanpuolustuskurssit edistävät alueen viranomaisten sekä häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa keskeisiä tehtäviä hoitavien henkilöiden että heidän edustamiensa yhteisöjen yhteistoimintaa.

Opetuksen kohderyhminä ovat johtavassa asemassa olevat sekä varautumisen ja toiminnan kannalta keskeisissä tehtävissä toimivat henkilöt. Kutsu perustuu yleensä työnantajan tai yhteisön esitykseen. Alueellisia maanpuolustuskursseja on järjestetty vuodesta 1962 alkaen. Koronapandemian vuoksi kurssien järjestäminen keskeytyi lähes kahdeksi vuodeksi.