SYÖTE: Syöt­teen kan­sal­lis­puis­tos­sa kävi 118 000 mat­kai­li­jaa – puis­to­jen vai­ku­tus pai­kal­lis­ta­lou­teen kasvoi kä­vi­jä­mää­riä enemmän

Vastaa kyselyyn: Kuinka tyy­ty­väi­nen olet Hyvän olon keskus Pirt­tiin?

Ympäristöministeriö
Pudasjärveläinen Pirkko-Liisa Luhta palkittiin Vuoden vesistökunnostaja -palkinnolla – Metsähallituksen luontopalvelut kehittänyt Iijoella menetelmiä, jotka käytössä koko maassa

Pu­das­jär­ve­läi­nen Pirk­ko-Lii­sa Luhta pal­kit­tiin Vuoden ve­sis­tö­kun­nos­ta­ja -pal­kin­nol­la – Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­lut ke­hit­tä­nyt Ii­joel­la me­ne­tel­miä, jotka käy­tös­sä koko maassa

29.09.2021 15:05
Tilaajille
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnon virkistyskäytön strategiasta

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö pyytää lau­sun­to­ja luonnon vir­kis­tys­käy­tön stra­te­gias­ta

27.09.2021 18:00
Tilaajille
Ympäristöministeri Krista Mikkonen: "suojelu vaihtoehto myrskytuhokohteelle"

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri Krista Mik­ko­nen: "suo­je­lu vaih­to­eh­to myrs­ky­tu­ho­koh­teel­le"

29.06.2021 16:30
Tilaajille
Valtiolta vastaus ulkoilubuumiin: 10 miljoonaa elvytysrahaa kuntien lähivirkistysalueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen

Val­tiol­ta vastaus ul­koi­lu­buu­miin: 10 mil­joo­naa el­vy­tys­ra­haa kuntien lä­hi­vir­kis­tys­aluei­den kun­nos­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen

08.09.2020 15:52
Tilaajille