Sudet: Pu­das­jär­ven pa­lis­kun­nan su­si­jah­ti tuotti jälleen tulosta

Pudasjärven seurakunta: Pu­das­jär­ven seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen iso re­mont­ti ensi kesänä – pihamaa myl­lä­tään auki, kes­kuk­sen käyt­töön tauko

Tilaajille

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riö pyytää lau­sun­to­ja luonnon vir­kis­tys­käy­tön stra­te­gias­ta

Pudasjärvi

Luonnon virkistyskäyttöstrategialla pyritään tekemään luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä, kertoo ympäristöministeriö tiedotteessaan. Yhä useamman suomalaisen toivotaan löytävän itselleen sopivia tapoja olla ja liikkua luonnossa. Strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota lähiluonnon saavutettavuuteen, luonnossa liikkumisen kansanterveydelliseen näkökulmaan sekä yhteistyön vahvistamiseen. Lausuntoja strategialuonnoksesta pyydetään 22.10. mennessä.

– Luonnon virkistyskäyttö on saamassa ensimmäistä kertaa oman kansallisen strategiansa. Strategia tulee tarpeeseen, sillä varsinkin koronapandemian aikaan yhä useampi on löytänyt luonnossa liikkumisen arvon. Myös kansallispuistojen kävijämäärät ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.