Joko luit: Kon­tio­tuo­te pal­kit­tiin vuoden yri­tyk­se­nä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Pu­das­jär­ven suurin työn­tan­ta­ja on jou­tu­nut lo­maut­ta­maan väkeä ra­ken­nus­alan ah­din­goss­sa

Katso kuvat: Pe­rin­tei­nen jou­lun­avaus Pu­das­jär­ven torilla valaisi pimeän illan joulun värein – katso ku­va­gal­le­ria

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vastuullisuus
Vastuullisen matkailun alue-etiketti käyttöön Syötteellä – "Vastuullisuustoimia tarvitaan, jotta pysymme kansainvälisessä matkailussa mukana"

Vas­tuul­li­sen mat­kai­lun alue-eti­ket­ti käyt­töön Syöt­teel­lä – "Vas­tuul­li­suus­toi­mia tar­vi­taan, jotta pysymme kan­sain­vä­li­ses­sä mat­kai­lus­sa mukana"

30.11.2023 05:00
Tilaajille
Vastuullisuus matkailuvaltti – Matkailuyrityksiltä vaaditaan todisteita vastuullisesta toiminnasta, Pudasjärvelle ensimmäiset sertifikaatit jo myönnetty.

Vas­tuul­li­suus mat­kai­lu­valt­ti – ­Mat­kai­luy­ri­tyk­sil­tä vaa­di­taan to­dis­tei­ta vas­tuul­li­ses­ta toi­min­nas­ta, Pu­das­jär­vel­le en­sim­mäi­set ser­ti­fi­kaa­tit jo myön­net­ty.

31.07.2023 05:00
Tilaajille
Vastuullisempaa elämää vastedes – Samaa ajattelutapaa voisi soveltaa kotona kuin retkeillessä maastossa
Kolumni

Vas­tuul­li­sem­paa elämää vast­edes – Samaa ajat­te­lu­ta­paa voisi so­vel­taa kotona kuin ret­keil­les­sä maas­tos­sa

31.05.2023 05:00 1
Tilaajille
Ultrapikamuoti hukuttaa meidät roskaan – ratkaisu löytyy onneksi läheltä
Kolumni

Ult­ra­pi­ka­muo­ti hu­kut­taa meidät roskaan – rat­kai­su löytyy onneksi läheltä

26.04.2023 05:00
Tilaajille
Syötteen kansallispuisto mukaan Visit Finlandin kestävän matkailun ohjelmaan – todella merkittävä etappi myös kansainvälisen näkyvyyden kannalta, sanoo asiantuntija

Syöt­teen kan­sal­lis­puis­to mukaan Visit Fin­lan­din kes­tä­vän mat­kai­lun oh­jel­maan – todella mer­kit­tä­vä etappi myös kan­sain­vä­li­sen nä­ky­vyy­den kan­nal­ta, sanoo asian­tun­ti­ja

22.04.2023 15:00
Tilaajille
Vastuullisuudesta matkailuvaltti Pudasjärvelle – Villa Ritolassa kierrätys ja historia ovat jo olennainen osa toimintaa

Vas­tuul­li­suu­des­ta mat­kai­lu­valt­ti Pu­das­jär­vel­le – Villa Ri­to­las­sa kier­rä­tys ja his­to­ria ovat jo olen­nai­nen osa toi­min­taa

18.04.2023 05:00
Tilaajille
Nyt kuuluu ostaa vähän mutta laadukasta, eli kallista, ja eikö näin olla pelastamassa paitsi Suomen kansantaloutta myös koko planeettaamme?
Essee

Nyt kuuluu ostaa vähän mutta laa­du­kas­ta, eli kal­lis­ta, ja eikö näin olla pe­las­ta­mas­sa paitsi Suomen kan­san­ta­lout­ta myös koko pla­neet­taam­me?

19.12.2021 11:02
Tilaajille