Turvetuotanto
Viimeisin 12 tuntia
Joutsensuon turvelupa rauennut – tuotannon lopettamisen jälkeen tuotantoalue on siistittävä

Jout­sen­suon tur­ve­lu­pa rauen­nut – tuo­tan­non lo­pet­ta­mi­sen jälkeen tuo­tan­to­alue on siis­tit­tä­vä

06:00
Tilaajille
Vanhemmat
Eduskunnasta Raimo Piirainen: Vain hallittu siirtymä voi olla reilu ja oikeudenmukainen
Kolumni Raimo Piirainen

Edus­kun­nas­ta Raimo Pii­rai­nen: Vain hal­lit­tu siir­ty­mä voi olla reilu ja oi­keu­den­mu­kai­nen

17.02.2021 06:00
Turvealan yrittäjät: Energiaturpeen alasajosta koituu 800 miljoonan euron tappiot – työpaikkoja häviää välillisesti noin 3500

Tur­ve­alan yrit­tä­jät: Ener­gia­tur­peen alas­ajos­ta koituu 800 mil­joo­nan euron tappiot – työ­paik­ko­ja häviää vä­lil­li­ses­ti noin 3500

04.12.2020 09:37
Vapo käynnistää yt-neuvottelut, liipasimella 25 työpaikkaa – valtaosa Vapon pohjoisen työntekijöistä yt-neuvotteluiden piirissä

Vapo käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut, lii­pa­si­mel­la 25 työ­paik­kaa – val­ta­osa Vapon poh­joi­sen työn­te­ki­jöis­tä yt-neu­vot­te­lui­den pii­ris­sä

16.11.2020 13:02
Tilaajille
Mitä tehdä loppuun kalutuilla turvesoilla? –Yhtenä ehdotuksena hampun viljeleminen

Mitä tehdä loppuun ka­lu­tuil­la tur­ve­soil­la? –Yhtenä eh­do­tuk­se­na hampun vil­je­le­mi­nen

02.10.2020 06:01
Tilaajille
Viime kesänä turvesuot ohenivat ennätysvauhtia – reilu kolmasosa Toppilan voimalan turpeesta lähtee Pudasjärven soilta

Viime kesänä tur­ve­suot ohe­ni­vat en­nä­tys­vauh­tia – reilu kol­mas­osa Top­pi­lan voi­ma­lan tur­pees­ta lähtee Pu­das­jär­ven soilta

30.11.2018 11:00
Karhusuon turvetuotannolle ympäristölupa –Avin päätös ei tyydytä Korentojärven osakaskuntaa

Kar­hu­suon tur­ve­tuo­tan­nol­le ym­pä­ris­tö­lu­pa –Avin päätös ei tyydytä Ko­ren­to­jär­ven osa­kas­kun­taa

04.01.2017 05:00
Turvetuottaja: "Ala on mennyt konsulttien kentäksi" – turveluvat Kivarin seudulle tiukassa

Tur­ve­tuot­ta­ja: "Ala on mennyt kon­sult­tien ken­täk­si" – tur­ve­lu­vat Kivarin seu­dul­le tiu­kas­sa

14.10.2016 09:00