Kyläneuvosto: Pu­das­jär­ven ky­lä­neu­vos­ton kuu­lu­mis­kier­rok­ses­ta ei mei­nan­nut tulla loppua – täl­lai­nen tun­nel­ma kylillä on kesän jälkeen

Mainos: Tutustu Iijokiseutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Taideteos
Dramaattinen valon ja varjon kohtaaminen – Taidekamarissa esillä olevan Sampo Kaikkosen Jotain pyhää -näyttelyn teokset kuvaavat uskonnollisia teemoja uudella tavalla

Dra­maat­ti­nen valon ja varjon koh­taa­mi­nen – Tai­de­ka­ma­ris­sa esillä olevan Sampo Kaik­ko­sen Jotain pyhää -näyt­te­lyn teokset ku­vaa­vat us­kon­nol­li­sia teemoja uudella tavalla

09.08.2023 12:00
Tilaajille
Pudasjärvelle luodaan uusi yhteisöllinen taideteos, jonka aiheena on sukupolvet Iijoen varrella

Pu­das­jär­vel­le luodaan uusi yh­tei­söl­li­nen tai­de­teos, jonka aiheena on su­ku­pol­vet Iijoen var­rel­la

01.06.2023 18:00
Tilaajille
Karhupajalaiset tutustuivat taidetyöskentelyyn syksyn ajan – "Osallistujille jäi muisto koko ensi vuodeksi"

Kar­hu­pa­ja­lai­set tu­tus­tui­vat tai­de­työs­ken­te­lyyn syksyn ajan – "O­sal­lis­tu­jil­le jäi muisto koko ensi vuo­dek­si"

26.12.2022 11:00
Nyt kaikki yhdessä jäätaidetta tekemään! – Pudasjärven työkeskuksen pihalla kimmeltävää värien leikkiä jäätaideteoksessa

Nyt kaikki yhdessä jää­tai­det­ta te­ke­mään! – Pu­das­jär­ven työ­kes­kuk­sen pihalla kim­mel­tä­vää värien leikkiä jää­tai­de­teok­ses­sa

18.02.2021 09:00
Tilaajille
Hyvän olon keskuksen taide puntarissa – Tykkyläistä ei ”ketuta”, vaikkei tullut valituksi

Hyvän olon kes­kuk­sen taide pun­ta­ris­sa – Tyk­ky­läis­tä ei ”ke­tu­ta”, vaikkei tullut va­li­tuk­si

17.12.2020 05:00
Tilaajille
Oulun kaupungin kokoelmiin kuuluva pudasjärveläisen taiteilija Kari Tykkyläisen suurikokoinen Luokkakuva-teos konservoitavana

Oulun kau­pun­gin ko­koel­miin kuuluva pu­das­jär­ve­läi­sen tai­tei­li­ja Kari Tyk­ky­läi­sen suu­ri­ko­koi­nen Luok­ka­ku­va-teos kon­ser­voi­ta­va­na

30.11.2020 10:45
Tilaajille
Niin kuin nuotiota katselisi – tällainen on Pudasjärven nuorten yhteistyössä tekemä valotaideteos

Niin kuin nuo­tio­ta kat­se­li­si – täl­lai­nen on Pu­das­jär­ven nuorten yh­teis­työs­sä tekemä va­lo­tai­de­teos

12.11.2020 18:34
Tilaajille
Muistomerkki sodan mielettömyydestä – Vilho Outila veisti taideteoksen, ettemme unohtaisi

Muis­to­merk­ki sodan mie­let­tö­myy­des­tä – Vilho Outila veisti tai­de­teok­sen, ettemme unoh­tai­si

20.11.2016 12:00