Pyhäinpäivä
Kunnioittaen ja muistellen kirkonmäellä – pyhäinpäivän iltana oli mahdollisuus osallistua ainutlaatuiseen tilaisuuteen
Lukijalta Mielipide Sointu Veivo

Kun­nioit­taen ja muis­tel­len kir­kon­mäel­lä – py­häin­päi­vän iltana oli mah­dol­li­suus osal­lis­tua ai­nut­laa­tui­seen ti­lai­suu­teen

04.11.2020 13:02 0
Lauantaina hiljennytään pyhänpäivän äärelle – Edesmenneitä muistetaan haudoille kynttilöitä vieden

Lauan­tai­na hil­jen­ny­tään py­hän­päi­vän äärelle – Edes­men­nei­tä muis­te­taan hau­doil­le kynt­ti­löi­tä vieden

31.10.2020 12:03 0
Römppää, kekriä, halloweenia, pyhäinpäivää? – Römppäviikon aikana päästiin sukuloimaan sekä tietenkin laulettiin, tanssittiin ja juhlittiin

Römp­pää, kekriä, hal­lo­wee­nia, py­häin­päi­vää? – Römp­pä­vii­kon aikana pääs­tiin su­ku­loi­maan sekä tie­ten­kin lau­let­tiin, tans­sit­tiin ja juh­lit­tiin

25.10.2020 19:43 0
Tilaajille
Pyhäinpäivää vietetään lauantaina – päivässä yhdistyy monia vanhoja juhlia

Py­häin­päi­vää vie­te­tään lauan­tai­na – päi­väs­sä yh­dis­tyy monia vanhoja juhlia

02.11.2018 16:00 0