Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Pudasjärven kuuloyhdistys
Kuuloliiton kultainen ansiomerkki Annikki Paavolalle ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä
Mielipidekirjoitus

Kuu­lo­lii­ton kul­tai­nen an­sio­merk­ki Annikki Paa­vo­lal­le an­siok­kaas­ta va­paa­eh­tois­työs­tä

10.09.2023 18:00
Kuulon heikentyminen aiheuttaa monenlaisia pulmia – heikkokuuloinen eristäytyy hiljalleen ja kuulo voi olla heikko nuorillakin.

Kuulon hei­ken­ty­mi­nen ai­heut­taa mo­nen­lai­sia pul­mia – ­heik­ko­kuu­loi­nen eris­täy­tyy hil­jal­leen ja kuulo voi olla heikko nuo­ril­la­kin.

14.06.2022 08:15
Tilaajille