Kesäkuvakisa: Osal­lis­tu Ii­jo­ki­seu­dun ke­sä­ku­va­ki­saan ja voita hienoja pal­kin­to­ja – Katso jat­ku­vas­ti täy­den­ty­vä ku­va­gal­le­ria

Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Ii­jo­ki­seu­tu tästä!

kuuloaisti
Kuulon heikentyminen aiheuttaa monenlaisia pulmia – heikkokuuloinen eristäytyy hiljalleen ja kuulo voi olla heikko nuorillakin.

Kuulon hei­ken­ty­mi­nen ai­heut­taa mo­nen­lai­sia pul­mia – ­heik­ko­kuu­loi­nen eris­täy­tyy hil­jal­leen ja kuulo voi olla heikko nuo­ril­la­kin.

14.06.2022 08:15
Tilaajille