Kuntatalous: Pu­das­jär­vel­lä ta­lout­ta so­peu­te­taan mil­joo­nil­la ta­voit­tee­na pal­ve­lui­den ja it­se­näi­syy­den säi­lyt­tä­mi­nen – kun­ta­lii­ton pää­eko­no­mis­ti puhuu jo kun­ta­lii­tok­sis­ta

Viheralueet: Luvassa muu­ta­kin kuin nur­mi­kon­leik­kuu­ta Pu­das­jär­ven vi­her­alueil­la – skeit­ti­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen mukana vii­si­vuo­tis­suun­ni­tel­mas­sa

Mainos: Syksyn supertarjouksena Iijokiseutu Digi 6 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Mielipidekirjoitus

Kuu­lo­lii­ton kul­tai­nen an­sio­merk­ki Annikki Paa­vo­lal­le an­siok­kaas­ta va­paa­eh­tois­työs­tä

Kuuloliitto on myöntänyt kultaisen ansiomerkin Annikki Paavolalle ansiokkaasta vapaaehtoistyöstä.

Pudasjärven Kuuloyhdistys ry:n kerhossa ansiomerkin luovuttivat Annikki Paavolalle yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Saara Jussila ja yhdistyksen perustajajäsen Ensio Jussila.

Pudasjärven  Kuuloyhdistys  on perustettu vuonna 1981. Yhdistyksen väki kokoontuu kerhoihin kolmen viikon välein.

Kuuloliitto on huonokuuloisten, kuuroutuneiden sekä tinnituksesta kärsivien kansalais- ja kuntoutusjärjestö. Liitto on perustettu vuonna 1930, ja sillä on 86 jäsenyhdistystä.

Pudasjärven Kuuloyhdistys ry:n kerhossa ansiomerkin luovuttivat Annikki Paavolalle yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Saara Jussila ja yhdistyksen perustajajäsen Ensio Jussila.
Pudasjärven Kuuloyhdistys ry:n kerhossa ansiomerkin luovuttivat Annikki Paavolalle yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Saara Jussila ja yhdistyksen perustajajäsen Ensio Jussila.
Kuva: Pudasjärven Kuuloyhdistys ry